Makelaar in Amsterdam Erasmuspark

De wijk Erasmuspark bestaat uit:

  • Erasmusparkbuurt West
  • Robert Scottbuurt Oost

Begin 1926 besloot de gemeente Amsterdam+ tot aanleg van een ongeveer 12 hectare groot park. Door de toenmalige crisis werd pas in 1927 slechts 4 hectare aangelegd waaronder de Desideriusbrug. In 1939 kreeg het parka zijn huidige naam. Het park werd vernoemd naar de beroemde Nederlandse humanistische schrijver Desiderius Erasmus (1467-1536).

In 2000 kreeg het Erasmusparkt een grote opknapbeurt en werd het opnieuw ingericht in Mondriaanstijl. Centraal in het park ligt een groot speel-/sportveld (met velddoelen) waarop men kan sporten. De wandelpaden aan de noord- en oostzijde vormen in combinatie met de groen ingebedde paden langs Mercatorstraat en Jan van Galenstraat de buitenring. In tegenstelling tot de rest van het park wordt deze ’s nachts niet afgesloten (vanaf laat in de avond tot vroeg in de ochtend). De wandelpaden aan de noord- en oostzijde (boulevard) zijn sinds 2009 uitgerust met groenkleurige energiebesparende straatverlichting (led). De zachtgroene kleur zou bovendien minder hinderlijk zijn voor dieren.[3]

Water en bruggen
Het park is grotendeels aangelegd op voormalig veenweidegebied, net als veel andere Amsterdamse parken. De omgeving werd ten behoeve van de woningbouw opgehoogd. Om het lager gelegen deel lingt een ringvaar dat het lager en hoger gelegen deel scheidt. Feitelijk is er sprake van een kleine polder dat met een gemaal wordt drooggehouden. Er zijn drie bruggen waarmee het centrale deel binnen de ringvaart bereikt kan worden. Deze hebben namen verwijzend naar Erasmus: de Desideriusbrug (Amsterdams brugnummer 396) aan de Jan van Galenstraat vormt de hoofdingang, in het verlengde van de Vespuccistraat. De Geert Geertsenbrug (395) ligt aan de Mercatorstraat bij de Hondiusstraat en de Lof der zotheidbrug (394) in de noordoosthoek van het park. Deze hoek is middels de Wil de Graaffbrug (393) over de Erasmusgacht ook met het Wachterliedplantsoen verbonden bij de Augustanakerk/-hof.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Erasmuspark verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam die bekend is met de wijk Erasmuspark, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Bos en Lommer De Kolenkit

De wijk Bos en Lommer Kolenkit bestaat uit:

De Kolenkitbuurt ligt in de wijk Bos en Lommer in het stadsdeel Amsterdam-West. De buurt is genoemd naar de Opstandingskerk ook wel bekend als ‘de Kolenkit’ die aan de Bos en Lommerweg ligt. De Bos en Lommerweg is tevens de belangrijkste straat van de wijk en ligt tussen de Ringweg Amsterdam (A10) en de Ringspoorbaan.

De buurt is relatief oud en werd gebouwd kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Opvallend is dat deze wijk vooral uit portiekflats bestaat.

Stedelijke vernieuwing
Het toenmalige stadsdeel ‘Bos en Lommer’ en de woningbouwcorporaties kwamen begin 2000 met om de buurt te vernieuwen. Dit hield in dat in een groot deel van de zo kenmerkende portieketageflats uit eind jaren veertig, zouden worden gesloopt en door nieuwbouw vervangen. Sommige van de ze portiekflats zouden worden gerenoveerd.

In 2011 is een nieuw kenmerkend gebouw van 17 etages hoog, gereedgekomen, genaamd ‘the new Kit’. De naam hiervan verwijst naar de Kolenkitkerk.

Eind 2013 is een begin gemaakt met nieuwbouw aan de noordkant van de Bos en Lommerweg.

Naar verwachting zal in 2025 worden begonnen met het uitvoeren van de sloop en nieuwbouw bij de Sinjeur Semeynsstraat. Sommige woningen of bedrijfspanden worden pas in 2030 vernieuwen.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Bos en Lommer De Kolenkit verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam Bos en Lommer De Kolenkit, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Oostzanerwerf

De wijk Oostzanerwerf is een wijk in stadsdeel Amsterdam-Noord. Deze wijk heette oorspronkelijk de buurtschap Oostzaner Overtoom in de gemeente Oostzaan. De buurt is gelegen vlak bij natuurgebied Het Twiske en grenst aan Twiske-West, Twiske-Oost, Kadoelen en Tuindorp Oostzaan en ligt tegen Landsmeer en Oostzaan aan.

De wijk bestaat uit:

    1. Kermisbuurt
    2. Walvisbuurt
    3. Molenwijk

De wijk kenmerkt zich door zwel flats als rijtjeshuizen. Een aantal straten om deze buurten heen worden ook betrokken bij Oostzanerwerf, hoewel er eerst twijfel bestond of deze behoorden tot Oostzanerwerf of Kadoelen.

Geschiedenis
In de middeleeuwen lag de wijk Oostzanerwerf direct aan het IJ. Op de dijk was een overtoom, waar binnenvaartschepen over de dijk werden gezet: de Oostzaner Overtoom. Daarbij was een haven van waaruit sinds de 16de eeuw koopvaart vooral naar de Oostzee plaatsvond. In de 17e en 18e eeuw is hier ook walvisvaart geweest. Het was toen de vijfde haven van Holland, gemeten naar aantal schepen dat op walvisvaart ging. Aan het zuidelijk deel van het Twiske stonden tien tot twaalf traankokerijen. Hier werd walvisspek gekookt tot lampolie. Ook werden de baleinen van walvissen hier verwerkt. Voorts waren er scheepswerven en een zeilmakerij.

In 1872 is in het kader van de aanleg van het Noordzeekanaal de Noorder IJpolder drooggemaakt. De haven en het scheepswerf van Oostzanerwerf bleven toegang tot het IJ houden via Zijkanaal I. De overtoom is gesloopt in 1946.

In de Noorder IJpolder is Tuindorp Oostzaan gebouwd nadat dit gebied in 1921 is geannexeerd door de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam annexeerde de Oostzanerwerf in 1966, dit in verband met de aanleg van de ringweg A10.

Makelaar in Amsterdam Oostzanerwerf | Meer info

Meer informatie over Oostzanerwerf in Amsterdam zoals aantal bewoners, gemiddelde WOZ waarde woningen, bouwperiode van panden, aantal bedrijven et cetera vindt u op www.allecijfers.nl of op de website

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Oostzanerwerf verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam Oostzanerwerf, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Tuindorp Oostzaan

De wijk Tuindorp Oostzaan is een wijk in stadsdeel Amsterdam-Noord, is gelegen vlak bij natuurgebied Het Twiske en grenst aan Twiske-West, Twiske-Oost, Kadoelen en Tuindorp Oostzaan en ligt tegen Landsmeer en Oostzaan aan. Oorspronkelijk heette de wijk ‘buurtschap Oostzaner Overtoom’ in de gemeente Oostzaan.

De wijk Tuindorp Oostzaan is een van de tuindorpen die ergens tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden ontwikkeld. Ze werden gebouwd als vervanging voor de verpauperde volksbuurten in de binnenstad van Amsterdam. Aan de noordoevers van het IJ vestigden zich daarnaast nieuwe industrieën en scheepsbouw waardoor er veel arbeiders naar toe trokken die dichtbij hun werk gehuisvest moesten worden. Dit om te voorkomen dat een dure oeververbinding tussen de binnenstad en Amsterdam-Noord nodig zou zijn om te pendelen tussen woning en werk.

De tuindorpen in de Watergraafsmeer, Nieuwendam, Buiksloot, de Buiksloterham en bij Oostzaan zijn te danken aan de vooruitstrevende wethouders Floor Wibaut en Monne de Miranda, en de dadendrang van de directeur van de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam, Arie Keppler.

Tuindorp Oostzaan bestaat uit twee gedeelten: een laag en een hoog gelegen deel. In de oude, lage wijk zijn straten vernoemd naar hemellichamen. Het nieuwere hogeland, ook wel bekend als “Terrasdorp”, is gebouwd in de jaren vijftig. Dit deel is onderverdeeld in de fruitbuurt (in de volksmond “Tuttifruttidorp” genoemd) en de werfbuurt, die in de jaren tachtig werd gebouwd. Laatstgenoemde wijk ligt op een steenworp afstand van de oude werf waar vroeger de NDSM gevestigd was. De straten zijn dan ook vernoemd naar de ambachten die men op de werf bedreef.

Op het hogere gedeelte van Tuindorp Oostzaan is ook nog de buurt De Bongerd gebouwd aan het eind van het eerste decennium van de 21e eeuw. Vele tientallen jaren heeft daar het volkstuinencomplex De Bongerd gelegen, waar vele bewoners van Tuindorp Oostzaan hun volkstuinen onderhielden en bewerkten, en in de zomer soms ook overnachtten.

Makelaar in Amsterdam Oostzanerwerf | Meer info

Meer informatie over Oostzanerwerf in Amsterdam zoals aantal bewoners, gemiddelde WOZ waarde woningen, bouwperiode van panden, aantal bedrijven et cetera vindt u op www.allecijfers.nl of op de website

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Tuindorp Oostzaan verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam Tuindorp Oostzaan, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Kadoelen

De wijk Kadoelen was tot 1966 een buurtschap van de gemeente Landsmeer maar is sindsdien een wijk in stadsdeel Amsterdam-Noord. De ringweg van Amsterdam (de A10) scheidt de wijk Kadoelen van Landsmeer. De wij is nog steeds erg landelijk en wordt doorsneden met veel sloten.
De Kadoelenweg verbindt Landsmeer met Amsterdam via de Buiksloterdijk en is daarmee de belangrijkste straat in Kadoelen. Tegen de ringweg A10 aan en ten noorden van Kadoelen is in 2004 een vrije busbaan aangelegd.

Kadoelen bestaat al sinds de 14de eeuw, maar de Landsmeerderdijk pas sinds de 15de eeuw. De Landsmeerdijk lag toen aan het IJ dat toen veel breder was dan nu. Vanaf 1633 werd een aanvang gemaakt met het inpolderen van de Wilmkebreek. De klus was in 5 jaar later geklaard. Deze diepliggende polder is vanaf het begin droog gehouden door poldermolen ’t Haasje dat in begin 1900 werd vervangen door een elektrisch gemaal.

Waar nu aan de Landsmeerderdijk het Café Kadoelen staat, werd in 1631 al de herberg De Groene Ridder gebouwd. Rond 1630 werd Kadoelen wel ook wel Capie’s Oort genoemd. Dit omdat er nogal wat kapiteins van schepen woonden. Daarbij kwam een groot deel van de bemanning van die schepen uit het dorp. Kadoelen moet toen dus behoorlijk wat zeelui hebben gehuisvest.

Makelaar in Amsterdam Kadoelen | Meer info

Meer informatie over Banne Buiksloot in Amsterdam zoals aantal bewoners, gemiddelde WOZ waarde woningen, bouwperiode van panden, aantal bedrijven et cetera vindt u op www.allecijfers.nl of op de website

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Kadoelen verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam Kadoelen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Banne Buiksloot

De wijk ‘Banne Buiksloot’, ook wel “de Banne” of “Buiksloterbanne” in de volksmond genoemd, werd in de jaren 60/70 van de vorige eeuw aangelegd tussen de gemeente Landsmeer en de Buiksloterdijk in Amsterdam-Noord.
Het baljuwschap ‘Waterland’ bestond uitzes zogenaamde bannen en de ‘De Banne’ was daar 1 van.
Een ‘Ban’ was een bepaald gebied waar een magistraat zijn gezag kon uitoefenen en recht kon spreken. Het woord ‘banne’ had na de Bataafse revolutie alleen nog betrekking op de polder. De Waterlandse bannen zijn in 1936 opgeheven.
Inhoud

Nieuwbouwwijk

Het nieuwbouw gedeelte van deze wijk werd tussen 1964 en 1978 gebouwd ten noorden van het dorp Buiksloot bestaande uit twee delen: Banne Noord en Banne Zuid. De straten zijn genoemd naar scheepstypen en -onderdelen en begrippen uit de scheepvaart.

Tien jaar geleden waren er zo’n 6.000 woningen in de Banne, waarvan 90% eigendom is van woningcorporaties zoals: Stadgenoot, Rochdale en Ymere.

Banne Zuid

Banne Buikslootlaan in de Banne Zuid

Deze wijk bestaat vanaf 1964 en ligt tussen de IJdoornlaan en de Buiksloterdijk. De buurt is herkenbaar aan de veel gestapelde laagbouw waaronder veel vier-laagse portiekflats. De centrale plek in Banne Zuid wijk is het ‘Koopvaarderplantsoen’ met scholen en speel- en ontmoetingsplekken. Het BovenIJ Ziekenhuis aan de IJdoornlaan werd in juni 1987 in gebruik genomen. Rond 1995 werd er nog een nieuwe wijk bijgebouwd ten zuiden van het BovenIJ ziekenhuis, op voormalige sportvelden van onder andere de Volewijckers. Deze buurt, die doorgaans wordt aangeduid als Banne Oost of Buiksloterbanne, bestaat voornamelijk uit koopwoningen, variërend van eengezinswoningen tot appartementencomplexen met vier woonlagen.

Banne Noord

Tussen 1971 en 1978 werd ten noorden van de IJdoornlaan ‘Banne Noord’ aangelegd. Dit gebeurde op grond dat in 1966 van de gemeente Landsmeer werd geannexeerd. Het gebied was toe nog niet ontgonnen en leek meer op een zandwoestijn. De eerste huizen kwamen in oktober 1975 gereed. 2 jaar later woonden er al 7.500 mensen. In 1978 was ook Banne Noord compleet. Ook in de Banne Noord kwam er voornamelijk sociale woningbouw, die werd verhuurd door woningcorporaties.

Makelaar in Amsterdam Banne Buiksloot | Meer info

Meer informatie over Banne Buiksloot in Amsterdam zoals aantal bewoners, gemiddelde WOZ waarde woningen, bouwperiode van panden, aantal bedrijven et cetera vindt u op www.allecijfers.nl of op de website

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Banne Buiksloot verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam Banne Buiksloot, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam IJplein / Vogelbuurt (Oud Noord)

De Amsterdamse wijk Vogelbuurt ligt tussen de Meeuwenlaan en de Adelaarsweg in het stadsdeel Amsterdam-Noord . Zoals de wijknaam doet vermoeden zijn de straten genoemd naar vogelsoorten. Het deel ten zuiden van de Havikslaan is van 1910 tot 1916 gebouwd. Het middendeel en het noordelijk deel volgden tussen 1916 en 1923. Het monumentale Tuindorp ligt eveneens in de Vogelbuurt.

Opvallend is, dat de eerste woningen in de Vogelbuurt villa’s voor de directeuren van de nieuwe bedrijven die zich hadden gevestigd even verderop in de Nieuwendammerham. Deze villa’s staan er nog steeds en de grootste en opvallendste is Meeuwenlaan 11 naar ontwerp van Gerrit Jan Rutgers. Deze monumentale villa werd gebouwd voor de directeur van het bedrijf Draka.

De arbeiderswoningen in die wijk werden in twee lagen met een kap gebouwd gebaseerd op het zogenaamde ‘tuinstadmodel’. Industriëlen die de scheepswerven in Amsterdam-Noord hadden opgericht, waren van plan zelf woningen te exploiteren voor hun arbeiders met eigen kapitaal. Hiervoor hadden zij de Maatschappij tot Huizenbouw benoorden het IJ NV opgericht. Deze bouwde in 1912 de eerste 52 woningen en twee winkels op een perceel langs de Lijsterweg, Spreeuwenpark en Meeuwenlaan naar ontwerp van architect Willem Noorlander.

Tijdens het bombardement op 17 juli 1943 gericht op de fabrieken van Fokker worden bij een mis worp enkele woongebouwen in de Fazantenweg geraakt welke meteen na de oorlog zijn herbouwd. De rest van deze Vogelbuurt is nog in oorspronkelijke staat. De stedenbouwkundige eenheid van dit deel van de Vogelbuurt wordt doorbroken door de hoogbouw van De Albatros uit 2003 aan de noordkant, langs de Johan van Hasseltweg.

Sinds 1987 valt Landelijk Noord bestuurlijk gezien onder het stadsdeel Amsterdam-Noord. Via de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord, die in 1959 werd opgericht, houden de dorpen contact met elkaar over onder andere de indeling van het gebied. De raad is voor de dorpen tevens spreekbuis binnen het stadsdeel Amsterdam-Noord en de gemeente Amsterdam.

Makelaar in Amsterdam IJplein / Vogelbuurt | Meer info

Meer informatie over Oud Noord (IJplein / Vogelbuurt) in Amsterdam zoals aantal bewoners, gemiddelde WOZ waarde woningen, bouwperiode van panden, aantal bedrijven et cetera vindt u op www.allecijfers.nl of op de website

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam IJplein / Vogelbuurt (Oud Noord) verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam IJplein / Vogelbuurt (Oud Noord), bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Waterland (landelijk Noord)

Dorpen en buurtschappen in ‘Landelijk Noord’:

Dorpen:

Buurtschappen:

Dit buitengebied van Amsterdam behoort tot het oude gewest/gouw Waterland van West-Friesland. Tot 1921 lagen hier de gemeenten Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp. Deze werden per 1 januari 1921 door de gemeente Amsterdam geannexeerd, met instemming van de dorpen in het gebied, die na de grote overstroming van 1916 sterk verarmd waren.

Tussen de jaren twintig en tachtig werd een deel van het grondgebied bebouwd met woonwijken van Amsterdam-Noord. Dit stadsgebied wordt sinds 1990 aan de noordkant begrensd door de Ringweg Noord (A10 Noord). Het gebied ten noorden hiervan behoort tot Landelijk Noord. Alleen Schellingwoude ligt binnen de Ringweg.

Sinds 1987 valt Landelijk Noord bestuurlijk gezien onder het stadsdeel Amsterdam-Noord. Via de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord, die in 1959 werd opgericht, houden de dorpen contact met elkaar over onder andere de indeling van het gebied. De raad is voor de dorpen tevens spreekbuis binnen het stadsdeel Amsterdam-Noord en de gemeente Amsterdam.

Makelaar in Waterland – Landelijk Noord | Meer info

Meer informatie over Landelijk Noord (Waterland) in Amsterdam zoals aantal bewoners, gemiddelde WOZ waarde woningen, bouwperiode van panden, aantal bedrijven et cetera vindt u op www.allecijfers.nl of op de website

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Waterland (Landelijk Noord) verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam Waterland (Landelijk Noord), bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Elzenhagen

De wijk Elzenhagen Amsterdam bestaat uit de volgende buurten:

  • Elzenhagen Noord
  • Elzenhagen Zuid

Elzenhagen is zowel een woonbuurt alseen sportpark in Amsterdam-Noord in het westelijke gedeelte van de Buikslotermeerpolder en maakt deel uit van het gebied ‘Centrum Amsterdam-Noord’.
De naam van deze wijk verwijst naar een boerderij Elsenhage aan de Buikslotermeerdijk die in 1964 werd gesloopt.

Elzenhagen-Noord
Elzenhagen-Noord is in de jaren na 2001 gebouwd op het terrein van het voormalige Volkstuinenpark ‘Buikslotermeer’ ten noorden van de IJdoornlaan, ten oosten van de Noorderbegraafplaats, ten zuiden van de Ringweg-Noord A10 en ten westen van de Nieuwe Leeuwarderweg.
De buurt bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen maar er is ook middelhoogbouw te vinden.

De ‘Eeuwige Jeugdlaan’ ontsluit de wijk. Aan de westrand loopt de G.J. Scheurleerweg en aan de oostrand de B. Merkelbachsingel. Sinds 2013 is er ook een verbinding via de verlengde J.H. van Heekweg die onder de Nieuwe Leeuwarderweg werd doorgetrokken. Daardoor kon de wijk sinds 2014 tot 21 juli 2018 door bus 38 van het GVB worden ontsloten. Er is een brede school voor basisonderwijs (ABBS Elzenhagen) gevestigd.

Sportpark Elzenhagen
Het Sportpark Elzenhagen ligt tussen de Buikslotermeerdijk, de IJdoornlaan, de Nieuwe Leeuwarderweg en de Nieuwe Purmerweg.

Naast de voetbalvereniging DWV (hier sinds 1964) en andere sportvelden is er een sporthal die in 2012 (tijdelijk) is gesloten, nadat er asbest was aangetroffen.

Het gebied wordt onder de naam Elzenhagen-Zuid door het Stadsdeel Noord als mogelijke toekomstige locatie voor woningbouw gezien.

Makelaar in Amsterdam Elzenhagen | Meer info

Meer informatie over de wijk ‘Elzenhagen’ in Amsterdam zoals aantal bewoners, gemiddelde WOZ waarde woningen, bouwperiode van panden, aantal bedrijven et cetera vindt u op www.allecijfers.nl of op de website

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in de wijk Elzenhagen in Amsterdam verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in de wijk Elzenhagen in Amsterdam, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in de Amsterdam Buikslotermeer

De wijk Buikslotermeer in Amsterdam bestaat uit de volgende buurten:

De wijk Buikslotermeer is gebouwd op het voormalige Buikslotermeer dat werd drooggelegd. Het ligt inmiddels grotendeels binnen de stedelijke bebouwing van Amsterdam-Noord. Met ‘Buikslotermeer’ wordt nu de gelijknamige stadswijk, gelegen in het zuidoosten van de polder, bedoeld.

Vooral de verhoogde taluds van A10 (ring) en de Nieuwe Leeuwarderweg verdelen de polder in vier vakken. Het noordwestelijke deel bevat een waterzuiveringsinstallatie, in het noordoostelijke kwadrant ligt een golfbaan. Binnen de ring, ten westen van de Nieuwe Leeuwarderweg liggen de begraafplaats De Nieuwe Noorder en de woonwijken Jeugdland (aanleg 1995-1998) en Elzenhagen-Noord (aanleg sinds 2006) en sportpark Elzenhagen.

Ten oosten van het Buikslotermeerplein gebied ligt de Waterlandpleinbuurt voorheen Nieuwendam-Noord genoemd. Westelijk en zuidelijk van het Buikslotermeerpleingebied vindt men de buurten Loenermark en Het Breed en Het Laagt.
Het grootste deel van de polder is het zuidoostelijke deel waar de wijken Buikslotermeer en het Buikslotermeerplein. Op laatstgenoemde is het winkelcentrum Boven ’t Y gevestigd en tevens het Stadsdeel kantoor.

Een groot deel van de Buikslotermeerpolder is onderdeel van ‘Centrum Amsterdam Noord’ (CAN), dat voorzag in nieuwe woningen, scholen, een bibliotheek en theater, uitbreiding van het winkelcentrum en de bouw van metrostation Noord aan de Noord/Zuidlijn in de middenberm van de Nieuwe Leeuwarderweg.

Makelaar in Amsterdam Buikslotermeer | Meer info

Meer informatie over de wijk ‘Buikslotermeer’ in Amsterdam zoals aantal bewoners, gemiddelde WOZ waarde woningen, bouwperiode van panden, aantal bedrijven et cetera vindt u op www.allecijfers.nl of op de website

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in de wijk Buikslotermeer in Amsterdam verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in de wijk Buikslotermeer in Amsterdam, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Lunshof Amstelveen

Keizer Karelweg 342
1181 RJ Amstelveen
T 020 345 8 345
E: info@lunshof.nl

Lunshof Amsterdam

Johannes Verhulststraat 63
1071 MT Amsterdam
T 020 575 55 05