Makelaar in Amstelveen – Patrimonium

Patrimonium is één van de oudste wijken van Amstelveen (jaren 30-40) en is een kleine bomenrijke wijk tegen het Amsterdamse Bos aan.
In deze wijk ligt een oude waterloop dat met de begroeiing langs het water een duidelijk en opvallend element voor de wijk is. De wijk Patrimonium kent een groot aantal bekende en gewaardeerde parken, waaronder het Broersepark, het oudste park van Amstelveen. De brede en zeer bekende Amsterdamseweg met z’n opvallende platanen loopt centraal door de wijk. Het winkelaanbod van de wijk beperkt zich hoofdzakelijk tot de winkels aan de Amsterdamseweg.

In het noorden van de wijk ligt een buurt met die ook wel ‘de gouden hoek’ wordt genoemd onder de bewoners bekend als de Prinsessenbuurt. Het is een buurt met veel grote vrijstaande panden met ruime kavels.

Volgens onderzoek van het weekblad Elsevier in samenwerking met het Kadaster is de wijk Patrimonium de duurste wijk buiten Amsterdam. Voor een koopwoning in Patrimonium moest in 2018 gemiddeld 5.061 euro per vierkante meter worden neergelegd. Dat is 147 euro meer per vierkante meter dan Aerdenhout.

Amstelveen – Patrimonium

Sterke punten van de wijk

 • Zeer groene wijk grenzend aan het Amsterdamse bos.
 • Veel oude gebouwen
 • Veel woningen aan de bovenkant van de markt
 • Zeer kindvriendelijk
 • Uitstekende openbaar vervoer verbindingen naar het buitengebied.

Bron: www.amstelveen.nl

Wilt u uw woning in de wijk Patrimonium in Amstelveen verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in de wijk Patrimonium in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Amstelveen – Oude Dorp

Het Oude Dorp is een bijzonder stukje Amstelveen. Hier is Amstelveen rond 1278 als stad begonnen met eerste een kerk en 1 straat (de Dorpsstraat) speciaal voor de werkers in de naastliggende veengebieden. Dat het dorp het ‘Oude Dorp’ wordt genoemd zie je aan bijvoorbeeld de smalle straten die toen normaal waren. De huidige bebouwing is een mengeling van oud en nieuw waarbij opvalt dat er relatief veel cafés en restaurants zijn. In het Zuidoosten grenst de wijk aan de spoordijk. In de zomermaanden rijdt hier nog steeds de museumtram van Amsterdam naar de Poel. Er lig nu een fietspad (het Kazernepad) parallel aan deze oude spoorlijn. Aan de andere kant van de spoorlijn ligt een natuurlijke oever.

De bestaande (oude) bebouwing geeft het Oude Dorp zijn charme. Veel oude gebouwen, smalle straatjes en relatief veel horeaca. Naast horeca zijn er diverse winkels.

Oktober 2018: Het College van B en W heeft plannen aangekondigd voor een grote facelift van het Oude Dorp in Amstelveen.
B&W heeft besloten om de openbare ruimte in het Oude Dorp meer in te gaan richten als een ‘shared space’ voor zowel verkeer als verblijf. De historische stadskern van Amstelveen moet daarnaast duidelijk herkenbare entrees krijgen en moet er meer aandacht komen voor het historische karakter.

Amstelveen – Oude Dorp

Sterke punten van de wijk

 • Charismatische wijk.
 • Veel ‘oude’ gebouwen en small straatjes.
 • Veel horeca en gezellige terrasjes
 • Uitermate kindvriendelijk.
 • Uitstekende openbaar vervoer verbindingen naar het buitengebied.

Bron: www.amstelveen.nl

Wilt u uw woning in het het Oude Dorp in Amstelveen verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in het Oude Dorp in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Amstelveen – Nes aan de Amstel


Het dorp (buurtgemeenschap) Nes aan de Amstel vervult een een bijzondere positie binnen de gemeente Amstelveen. Het heeft een levendige gemeenschap met een kerk, eigen school, een dorpshuis en een aantal verenigingen.

Nes is ontstaan op een landtong die eerder vast zat aan de oostoever van de Amstel. Door het graven van een kortere verbinding ontstond een eiland. De oorspronkelijke rivierarm slibde dicht, waarna het eiland vast zat een de westoever. Nes was toen een van de buurtschappen langs de toen voor schepen belangrijke Amstel.

Profiel

Nes aan de Amstel telt ongeveer 1200 inwoners en heeft een eigen dorpsraad. De Nes strekt zich uit van de rode paal bij Uithoorn tot aan Langs de Akker, en van de Amstel tot aan de Bovenkerkerweg. Het dorp is ontstaan in de 16e eeuw als buurtgemeenschap van veenwerkers . Het aanzicht van het dorp wordt grotendeels bepaald door de katholieke St. Urbanuskerk gebouwd door de beroemde Joseph Cuypers. Het dorp zelf heeft geen winkels.

Sterke punten van de wijk

 • Prachtig gelegen aan de Amstel.
 • Zeer landelijk karakter.
 • Binnen 10 minuten in Uithoorn, Ouderkerk aan de Amstel en natuurlijk Amstelveen zelf.
 • Uitermate kindvriendelijk.
 • Uitstekende openbaar vervoer verbindingen naar het buitengebied.

Bron: www.amstelveen.nl

Wilt u uw woning in het dorp Nes aan de Amstel verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in de Nes aan de Amstel, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Amstelveen – wijk Kronenburg / Uilenstede


De wijk Kronenburg / Uilenstede is een bijzondere wijk Aan de ene kant ligt het bedrijventerrein ‘Kronenburg’ en aan de andere kant de studentenflats van ‘Uilenstede’.

Kenmerkend voor deze wijk zijn de linden die zich aan de kant van veel wegen in de wijk bevinden waardoor je soms het idee hebt in een bos te rijden. De wijk heeft relatief veel studentenflats die zich in het noorden van de wijk bevinden. Deze studentenflats zijn gescheiden door wegen van de vele kantoren in het zuiden en oosten van de wijk. De wijk beschikt verder over een cultureel centrum met een theaterzaal, een sportcomplex en winkels.

Wijkprofiel

De wijk ‘Kronenburg-Uilenstede’ is een wijk met twee zeer specifieke functies en gezichten: aan de ene kant de studentencampus Uilenstede en aan de andere kant de kantorenlocatie Kronenburg.
Uilenstede is een aaneenschakeling van appartementsgebouwen met heel veel groen terwijl Kronenburg uit vooral kantoorpanden bestaant met eveneens veel groen en ook veel parkeerruimte.
Beide delen van de wijk zijn de afgelopen jaren onderhevig geweest aan flinke verbouwingen en verbeteringen. De Campus in Uiltenstede is ingrijpend vernieuwd. Was ook nodig omdat de wijk uit de jaren zeventig stamt. Kronenburg kampt met verouderde kantoren en hardnekkige leegstand

Sterke punten van de wijk

 • Relatief veel betaalbare woonruimte voor studenten.
 • Uitstekende ontsluiting richting Amsterdam met openbaar vervoer omdat de wijk tegen de grens van Amsterdam ligt.
 • Het woonklimaat is in 2016 aanzienlijk verbeterd door een ingrijpende vernieuwing van de Campus.
 • De Campus beschikt over voorzieningen als: eens supermarkt, theater, sportcentrum, eetcafé, fietsenzaak en bezorgpizza en wordt door de bewoners (waaronder veel buitenlandse studenten) erg gewaardeerd.
 • Van Kantorenpark Kronenburg dat tegen de grens met Amsterdam ligt is het groene karakter een sterk punt. Daarnaast is dit deel van de wijk goed bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer.

Gebiedstypering

Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel van de wijk Kronenburg-Uilenstede.

Bron: www.amstelveen.nl

Wilt u uw woning in de wijk Kronenburg-Uilenstede verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in de wijk Kronenburg-Uilenstede in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Amstelveen – wijk Keizer Karelpark


De wijk Keizer Karelpark kent een aantal belangrijke doorgangswegen zoals de Handweg, de Sportlaan en de Van der Hooplaan Van der Hooplaan. Deze wijk biedt veel groen en waterpartijen die de wijk opdelen in herkenbare woonbuurten. De forse groensingels zijn een genot om naar te kijken en geven een landelijk karakter aan de wijk. Ook biedt de wijk veel zogenaamde groene plekken en een aantal bijzonder gebouwen zoals scholen en kerken. Een aantal straten in de wijk is vernoemd naar de bomen die in de straat staan.

Wijkprofiel

In 2015 werd een wijkprofiel voor het Keizer Karelpark opgesteld door de gemeente Amstelveen waaruit onder meer bleek, dat de wijk zeer aantrekkelijk is voor de lagere inkomens. In het westelijk deel van het Keizer Karelpark wonen veel gepensioneerde ouderen. Van alle inwoners van Amstelveen met een bijstandsuitkering woont ongeveer 23% in deze wijk. Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in de wijk bedroeg in 2018 € 35.000,-. Dat is meer dan 10 procent lager dan het gemiddelde inkomen in Amstelveen. In verband met dit relatief lage inkomens gemiddelde kenmerkt de wijk zich dan ook door relatief veel kleine woningen die per m2 dan ook goekopere zijn dan het gemiddelde in Amstelveen.

Kenmerken

 • Relatief veel ouderen
 • Veel sociale woningbouw
 • Veel groen
 • Relatief veel middelbare scholen

Gebiedstypering

Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel van de wijk Groenelaan.

Bron: www.amstelveen.nl

Wilt u uw woning in de wijk Keizer Karelpark verkopen of verhuren en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in de wijk Keizer Karelpark in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Amstelveen – wijk Groenelaan


De wijk Groenelaan in Amstelveen is vernoemd naar een weg die in de Bovenkerkerpolder heeft gelegen. De wijk Groenveld in Amstelveen heeft een een sterk ontwikkeld centrum dat vanuit iedere locatie in de wijk goed bereikbaar is. De wijk bestaat uit vier buurten met woonpleinen die allemaal van een centrale parkeerplek zijn voorzien. De gemeente Amstelveen is bezig het straatbeeld wat minder groen te maken door onder andere het aantal bomen in de grote plantsoenen te verminderen. De inwoners van de ze wijk hebben in de meeste gevallen toegang tot het groen via de voetpaden achter hun woning.

Wijkprofiel

Op 1 januari 2016 telde Groenelaan 7.507 inwoners. De bevolkingsdichtheid in Groenelaan bedraagt 5.687 inwoners per km2. Dit is duidelijk boven het gemiddelde van de gemeente Amstelveen.

De Groenelaan heeft een relatief hoge bevolkingsdichtheid met veel ouderen, niet-westerse allochtonen en weinig stellen met kinderen. Het gemiddelde inkomen in deze wijk ligt duidelijk lager dan in de rest van Amstelveen waardoor er ook meer huishoudens zijn met met een minimum inkomen. Mede hierdoor zijn er realtief weinig koopwoningen in deze wijk en in verhouding veel sociale huurwoningen..

Kenmerken

 • Veel ouderen en niet westerse allochtonen
 • Veel sociale woningbouw en weinig koopwoningen
 • Veel groen
 • Bovengemiddelde werkgelegenheid

Gebiedstypering

Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel van de wijk Groenelaan.

Bron: www.amstelveen.nl

Wilt u uw woning in de wijk Groeneveld verkopen of verhuren en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in de wijk Groenelaan in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Amstelveen – Elsrijk-Oost


De wijk Elswijk bestaat uit Elswijk-West en Elswijk-Oost. Het is een wijk in de gemeente amstelveen met een rijke en lange geschiedenis.

Elsrijk was één van de eerste uitbreidingswijken van Amstelveen die als een schil rondom het oorspronkelijke Amstelveen heen groeiden.

De wijk Elsrijk-Oost is in de jaren 50 tot stand gekomen en is daarmee de ‘nieuwste’ wijk. Het gebied wordt begrensd door Beneluxbaan, Groen van Prinstererlaan, het water langs Tulpenburg en de Rembrandtweg. De Van Heuven Goedhartlaan vormt de ontsluitingsweg en deelt de wijk op in een oostelijk en westelijk deel. Elsrijk-Oost is voornamelijk een woonbuurt, met een winkelconcentratie in de oksel van de Rembrandtweg en langs de Van Heuven Goedhartlaan.

Langs de Beneluxbaan en Burgemeester Haspelslaan staan enkele kantoor- en onderwijsgebouwen.

Naast eengezinswoningen staan in deze wijk ook een aantal bijzondere gebouwen, zoals het verzorgingshuis.

 

Kenmerken

 • Zeer sterk stedelijk
 • Sterke samenhang per wijk of blok
 • Grote verscheidenheid aan woningtypen
 • Elsrijk is een relatief veilige wijk.

Gebiedstypering

Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel

Bron: www.amstelveen.nl

Wilt u uw woning in de wijk Elswijk-Oost verkopen of verhuren en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Amstelveen – Elsrijk-West


De wijk Elswijk bestaat uit Elswijk-West en Elswijk-Oost. Het is een wijk in de gemeente amstelveen met een rijke en lange geschiedenis.

De wijk als geheel is gebouwd tussen circa 1915 en 1965. Dit zie je direct terug in de verscheidenheid van de bebouwing met veel laagbouw maar ook vind je er hoogbouw.
De wijk kenmerkt zich vooral ook door de hoeveel grote waterpartijen en heel veel groen. Deze vijvers zijn niet alleen mooi en rustgevend maar zijn ook functioneel. Ze dienen namelijk als afvoer voor het regenwater.

De wijk Elsrijk-West stamt uit de jaren dertig en is daarbij de oudste van de twee wijken Elswijk-West en Elswijk-Oost.
De buurt ligt tussen de bebouwing van groenzone langs De Ruyschlaan, Randwijck, museumspoorbaan en erfgrens van de woningen aan de noordkant van de Heemraadschapslaan.

Een van de meest karakteristieke wegen is de lange doorgaande as van de Amsterdamseweg die uiteindelijk overgaat in de Keizer Karelweg.
De Keizer Karelweg is de meest kenmerkende weg in de wijk Elswijk. Het is een weg met heel veel groen, links en rechts waterpartijen en een zeer diverse architectuur. Deze weg is zeer kenmerkend voor het algehele karakter van de wijk Elsrijk-West.

De wijk heeft een behoorlijk aantal monumenten zoals de bekende Kruiskerk dat als Rijksmonument is bestempeld.

Sterke punten

 • Heel veel groen en waterpartijen
 • Elsrijk-West is een populaire wijk voor mensen met een meer dan gemiddeld inkomen
 • Elsrijk is een relatief veilige wijk.

Gebiedstypering

Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel

Bron: www.amstelveen.nl

Wilt u uw woning in de wijk Elswijk-West verkopen of verhuren en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Amstelveen – Buitengebied


Het ‘buitengebied’ in Amstelveen spreidt zich uit ten oosten en zuiden van de bebouwde kom van Amstelveen. Wat vroeger de dijken waren van Bovekerkerpolder en Legmeerpolder om de inwoners tegen het water te beschermen zijn later wegen geworden.
Dit buitengebied kenmerkt zich door een landelijk/agrarisch karakter maar er is de laatste jaren een grotere focus op recreatie komen te liggen.

Het buitengebied kent twee woonkernen en wel ‘Buurt over Ouderkerk’ en ‘Nes aan de Amstel’. Verder wonen de inwoners verspreid over de polders. In de Legmeerpolder vind je nog heel veel kassen.

Sterke punten

 • Landelijk wonen vlak bij Amsterdam kan nog steeds in Amstelveen, maar is niet voor iedereen weggelegd.
 • De zelfredzaamheid van de bewoners van het buitengebied is relatief zeer goed.
 • Ruimte.
 • Bevolkingsamenstelling

  De samenstelling van de bevolking van het buitengebied wijkt niet veel af van het Amstelveense gemiddelde. Wel valt te constateren dat er meer relatief meer gezinnen met kinderen wonen en minder alleen-wonenden.
  Het percentage niet-westerse Amstelveners is aanzienlijk lager dan in Amstelveen als geheel. Er wordt rekening gehouden met een afname van het aantal bewoners in het buitengebied met 2% tot 2025. Deze afname is verdeeld over alle leeftijdscategorieën.

  Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel van het buitengebied.

  Bron: www.amstelveen.nl

  Wilt u uw woning in de wijk Amstelveen Buitenwijk verkopen en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

  Makelaar in Amstelveen – Oude Dorp-Bovenkerk


  De Sint Urbanuskerk is veruit het meest zichtbare en meest herkenbare gebouw in de wijk Bovenkerk. De wijk Bovenkerk beschikt over veel winkels en horecagelegenheden, een drukbezocht wijkcentrum en voor de kinderen ook een speeltuin vereniging.

  Bonvenkerk was van oorsprong een klein dorpje met hoofdzakelijk bebouwing in de vorm van een lint (huizen langs 1 lange weg) op een strook grond tussen de Legmeerplas en het zuidelijke deel van de Poel. Het lager gelegen deel van Bovenkerk werd pas later bebouwd.

  Sterke punten

  • Het is gebleken, dat de bewoners van dit stukje Amstelveen hun woonomgeving boven gemiddeld waarderen.
  • Dit oude stukje van Amstelveen heeft een toch wel in verhouding grote diversiteit aan bouwperiodes en bouwstijlen.
  • In dit oudere deel van Amstelveen is de de zelfredzaamheid en sociaal-/maatschappelijke participatie relatief hoog.

  Gebiedstypering

  De Amstelveense wijk ‘Oude Dorp/Bovenkerk’ bestaat uit twee oude kernen namelijk Oude Dorp en Bovenkerk. In de dertiende eeuw bevond zich op die locatie al een pleisterplaats met de naam ‘Amstelrevene’. De twee kernen worden verbonden door de Oude Handweg waar zich ook de lintbebouwing bevindt. De Oude Handweg verbindt de dorpskernen naar Leiden.

  Het ‘Oude Dorp’ kenmerkt zich door de relatief smalle straten en een krappe opzet. Wat daar opvalt is de snelheid waarmee hier de stadsvernieuwing heeft toegeslagen. Een kwart van de woningen dateert van vòòr 1945 en een kwart is van na 1980.
  Bovenkerk is begin deze eeuw grotendeels geheel vernieuwd maar heeft nog wel een aantal historische panden. Niet lang geleden is daar een grootschalig bouwproject voltooid op een uitleglocatie.

  Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel

  Bron: www.amstelveen.nl

  Wilt u uw woning in de wijk Oude Wijk-Bovenkerk verkopen en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amstelveen wijk Oude Dorp-Bovenkerk, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Lunshof Amstelveen

Keizer Karelweg 342
1181 RJ Amstelveen
T 020 345 8 345

Lunshof Amsterdam

Johannes Verhulststraat 63
1071 MT Amsterdam
T 020 575 55 05