Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Lunshof Makelaardij. In deze verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en partners. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Wij houden ons aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (’AVG’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en ieder ander die gebruik maakt van onze website.

Privacyverklaring

Privacy Statement

Privacyverklaring Nieuwbouw