Makelaar in Amsterdam-West Vondelbuurt


 

De Vondelbuurt is een gemeenschappelijke benaming voor drie buurten in Amsterdam-West. Het betreffende gebied maakte tot begin 20e eeuw deel uit van de gemeente Nieuwer-Amstel. In 1896 werd het gebied tot Amsterdam behorend verklaard.
De drie buurten (Vondelparkbuurt Oost, Vondelparkbuurt Midden en Vondelparkbuurt West) liggen langs de noordkant van het Vondelpark. Ze wordt verder begrensd door de Overtoom (noordkant), de Singelgracht (oostkant) en de Kostverlorenvaart (westkant).

Kenmerkend voor de drie buurten zijn de dwarsstraten van de Overtoom die naar het Vondelpark lopen en daar soms wel en soms niet een verbinding met het park verzorgen.

In de drie buurten bevinden zich verschillende rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en andere bezienswaardigheden. Aan de noordoostkant van de buurt Oost bevinden zich langs de Singelgracht het voormalig hoofdkantoor van de Gemeentetram Amsterdam en het Leidsebosje met daarin het Boomzagertje. Daar tegenover bevindt zich Stadhouderskade 5. Aan de Roemer Visscherstraat staan de Zevenlandenhuizen. Ook het Vondelparkpaviljoen bevindt zich in Oost.

In Midden staat de Hollandsche Manege tussen de Overtoom en Vondelstraat, ze is de oudste manege van Nederland. In Midden bevinden zich tevens de Vondelkerk en het Orgelpark (Gerard Brandtstraat).

In West bevinden zich straatjes als het Johannapark, de Schoolstraat en de Frederiksstraat. Het meest westelijk gelegen bouwblok ligt aan de Zocherstraat, vernoemd naar de landschapsarchitecten van het Vondelpark.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam-West in de Vondelbuurt om omstreken verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de Vondelbuurt , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Houthavens Amsterdam


 

De Houthavens liggen langs het IJ in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. De Houthavens worden aan de zuidzijde door de Spaarndammerbuurt en aan de noordkant begrensd door de strekdam in het IJ.

De havens worden voornamelijk gebruikt door de binnenvaart. Aan de zuidelijke oevers van de Houthavens waren houtopslagplaatsen en bedrijven in de houthandel gevestigd. Dit bedrijvengebied is sinds 2010 radicaal aan het veranderen. Een geheel nieuwe woonwijk is in aanbouw op zeven kunstmatige eilanden.

De Houthavens bestaan eigenlijk uit vier delen. Dat zijn van oost naar west:

  • Oude Houthaven
  • Houthaven
  • Nieuwe Houthaven
  • Minervahaven

Samen worden ze ook wel de Houthavens genoemd.

De (Oude) Houthaven werd gegraven in 1876, gelijk met de aanleg van het Noordzeekanaal, voor het overslaan en opslaan van hout. Het was de eerste gegraven haven van Amsterdam. Toen het vervoer van hout steeds meer over de weg plaatsvond, werden de insteekhavens na 1945 gedempt.

Voor 1945 hadden alle in het gebied rond de Tasmanstraat en Spaarndammerstraat gevestigde houthandels het adres Houthaven. Na de Tweede Wereldoorlog verviel de straatnaam Houthaven en werden de nieuwe straatnamen ingevoerd: Archangelkade en -weg, Danzigerbocht en -kade, Gevleweg, Haparandaweg, Rigakade en Stavangerweg; die laatste kwam er pas na een herinrichting in de jaren zeventig.

De Minervahaven werd lange tijd gebruikt voor houtoverslag en er was houtverwerkende industrie gevestigd. Het aantal havengebonden activiteiten is evenwel sterk afgenomen. Het gebied wordt opnieuw ontwikkeld.

In het drijvend kantoorschip De Bonte Zwaan, gebouwd in 1966, was lange tijd de schippersbeurs voor de binnenvaart gevestigd. Het omvatte een winkel, bankkantoor en verschillende voorzieningen zoals kinderopvang en een kleuterschool. In 1998 sloot de schippersbeurs.

Sinds 2004 ligt De Bonte Zwaan aan de Haparandadam en dient als artistieke broedplaats met goedkope expositie- en werkruimte voor jonge kunstenaars. Schuin tegenover De Bonte Zwaan ligt een oude Amsterdamse veerpont, Pont 13, die nu dienstdoet als bar/restaurant. Aan de Haparandadam is sinds 2011 ook het voormalige REM-eiland te vinden, waarin een restaurant is gevestigd.

Aan de Stavangerweg was veel huisvesting gerealiseerd voor zo’n 1.100 studenten in tijdelijke woningen en tussen 2004 en 2009 in het afgemeerde schip Rochdale One. Ook het stadsstrand Strand West lag aan de Houthaven. Het strand en de studentenwoningen zijn verdwenen voor de aanleg van de nieuwe woonwijk.

De Oude Houthaven heeft drie steigers, waarvan steiger A gebruikt wordt door voormalige schippers en steiger B en C door de beroepsvaart. In de Nieuwe Houthaven zijn ligplaatsen die specifiek voor duwbakken zijn ingericht. Geladen en lege duwbakken zijn gescheiden afgemeerd.

Op de Silodam, die de oostgrens van de Oude Houthaven markeert, staan twee markante graansilo’s die in de jaren negentig zijn verbouwd tot luxe-appartementen-gebouwen, de Stenen Silo en Betonnen Silo. Ook staat hier op poten in het water een appartementengebouw uit 2002, ontworpen door het architectenbureau MVRDV.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam in de Houthavens en om omstreken verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de Houthavens , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.


Makelaar in Staatsliedenbuurt Amsterdam

De Staatsliedenbuurt bestaat uit de volgende wijken:

Tot 1877 maakte de huidige Staatsliedenbuurt gedeeltelijk deel uit van de gemeente Sloten. In dat jaar werd het meest noordoostelijke deel van Sloten door Amsterdam geannexeerd. Het dichtst bij de Singelgracht gelegen deel lag al in Amsterdam en was een buurt met veel molens net buiten de stadsgrens. De Kostverlorenvaart was daarbij de vitale verkeersader die het gebied ontsloot. De trekvaart van Amsterdam naar Haarlem (Haarlemmervaart) was en is de noordelijke begrenzing van de buurt. De belangrijkste trekpleister was de Tweehonderd Roe, een kroeg net buiten de stadsgrenzen, die geen stedelijke belasting hoefde te betalen. Nadat het gebied bij Amsterdam was ingelijfd, ontstond de Staatsliedenbuurt, die haar naam dankte aan het feit dat de straten genoemd werden naar staatslieden uit de 18e en 19e eeuw.

Van 1990 tot 2010 vormde de Staatsliedenbuurt samen met de Spaarndammerbuurt en de Frederik Hendrikbuurt het Stadsdeel Westerpark. Vanaf 2010 maakt de buurt deel uit van Stadsdeel West. De Staatsliedenbuurt wordt gedomineerd door sociale woningbouw. In de jaren negentig kwam een nieuwe uitbreiding tot stand op het Waterleidingterrein, waar voorheen installaties van het gemeentelijk waterleidingbedrijf waren gevestigd. De watertoren en het machinegebouw zijn als relieken uit dit verleden behouden gebleven.

Tegenwoordig is het een zeer multiculturele buurt met een gevarieerde bevolkingssamenstelling.

Op 29 december 2012 vielen er twee doden bij een dubbele liquidatie in de Amsterdamse onderwereld. Het eigenlijke doelwit wist te ontkomen. Dit bleek een vergelding te zijn in een conflict tussen twee groepen, omdat het doelwit betrokken was bij andere liquidaties. Er zijn daarna in de buurt meer schietpartijen geweest tussen betrokken in dit conflict en de politie.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam in de Staatsliedenbuurt of omstreken verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam die bekend is met de Staatsliedenbuurt, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt Amsterdam


 

De Spaarndammerbuurt is een buurt in Amsterdam-West. De buurt ontleent zijn naam aan de Spaarndammerstraat die op zijn beurt in 1878 werd vernoemd naar de plaats Spaarndam ten noordoosten van Haarlem evenals de Spaarndammerdijk en het Spaarndammerplantsoen die de noordelijke en oostelijke begrenzing vormen. Aan de zuidzijde grenst de buurt aan de vroegere spoorlijn via de Hembrug naar Zaandam, thans deel van het terrein van de lijnwerkplaats van de Nederlandse Spoorwegen. De Spaarndammerbuurt vormde samen met de Staatsliedenbuurt, de Zeeheldenbuurt en de Frederik Hendrikbuurt tussen 1990 en 2010 het stadsdeel Westerpark.

Het gebied maakte tot 1877 deel uit van de gemeente Sloten. Het meest noordoostelijke deel van Sloten werd in dat jaar door Amsterdam geannexeerd. Echte werd pas eind 19e eeuw begonnen met de bouw van de Spaarndammerbuurt. De straten in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt zijn vernoemd naar plaatsen ten noordwesten en westen van Amsterdam, naar plaatsen in het uiterste noorden van Europa, naar bekende zeevaarders en naar actieve Nederlandse communisten:

De buurt had veel arbeiderswoningen die vooral voor de havenarbeiders waren bestemd. Blikvanger van de buurt was sinds 1891 de Maria Magdalenakerk die wegens bouwvalligheid in 1968 werd afgebroken. Op het terrein van de kerk kwam in 1972 het Domela Nieuwenhuisplantsoen.

De Spaardammerstraat is de centrale winkelstraat en loopt van de Spaarndammerdijk/Tasmanstraat naar het Domela Nieuwenhuisplantsoen en gaat voor het spoorviaduct met een bocht naar links en komt dan uit de Houtmankade. Het doorgaande verkeer gaat onder het spoorviaduct naar het Nassauplein.

De beroemdste gebouwen in de Spaarndammerbuurt zijn de door Michel de Klerk ontworpen arbeiderswoningen in de stijl van de Amsterdamse School, gelegen bij het Spaarndammerplantsoen. In de jaren rond 1920 werden hier drie door hem ontworpen blokken neergezet. Het meest opvallende ontwerp is ‘Het Schip’, gelegen langs de Zaanstraat. De woningen waren ‘paleisjes voor de arbeiders’. Niet eerder was er zoveel zorg besteed aan de vormgeving van arbeiderswoningen. Ook een postkantoor was onderdeel van het blok. Nadat het postkantoor in 2000 zijn deuren had gesloten, is hier sinds 2001 het Museum Het Schip gevestigd. Andere opvallende architectuur kwam in de jaren twintig van de hand van K.P.C. de Bazel aan het Zaandammerplein en van H.J.M. Walenkamp aan het Zaanhof.

Tussen 1906 en 1955 had de buurt en straat een tramverbinding met het Centraal Station. Tot 1944 was dit tramlijn 5, vanaf 1945 lijn 12. In 1955 werd de lijn omgezet in een buslijn met hetzelfde lijnnummer, sinds 1975 maakt de lijn onderdeel uit van de huidige bus 22. Daarnaast rijdt ook bus 48 langs de wijk.

In het westen van de wijk bevindt zich een openluchtzwembad, het Brediusbad naast de lijnwerkplaats van de spoorwegen.

Ten noorden van de Spaarndammerbuurt is een niewe wijk ontstaan: de (nieuwe) Houthavens ook bekend als ‘Spaarndammerhout’.
Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt en om omstreken verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam die bekend is met de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Frederik Hendrikbuurt Amsterdam


 

De Frederik Hendrikbuurt bestaat uit drie wijken:

  • Frederik Hendrikbuurt Noord
  • Frederik Hendrikbuurt Zuidoost
  • Frederik Hendrikbuurt Zuidwest

De Frederik Hendrikbuurt ligtin het stadsdeel Amsterdam-West en is gebouwd vanaf 1875 en ligt tussen de Singelgracht en de Kostverlorenvaart.
De buurt is vernoemd naar ‘Frederik Hendrik’ (stadhouder van Holland in de eerste helft van de zeventiende eeuw) net als de Frederik Hendrikstraat en het Frederik Hendrikplantsoen.

Geschiedenis
Tussen de zeventiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw lag in dit gebied de ‘Zaagmolenbuurt’. De buurt kreeg deze naam omdat er veel zaagmolens stonden die het hout voor scheeps- en woningbouw zaagden. De zaagmolens werden later vervangen door machines die werden aangedrven door stoom. Ze werden allemaal op 1 na afgebroken: De Otter langs de Kostverlorenvaart.

Woningbouw
Vanaf 1870 werd woningbouw mogelijk gemaakt en werd voornamelijk overgelaten aan particulieren, die gestapelde woningen bouwden om te verhuren. Een uitzondering was de filantropische woningbouw bij de Hugo de Grootkade van de Maatschappij voor Volkswoningen, die hier vanaf 1894 een complex met betaalbare degelijke woningen voor arbeidersgezinnen bouwde. Aan de Nassaukade en het Frederik Hendrikplantsoen en in de Van Oldenbarneveldt hebben de particulier gebouwde panden een wat statiger karakter. Na de inwerkingtreding van de Woningwet in 1902 konden ook woningbouwverenigingen bouwplannen indienen om woningwetwoningen te bouwen voor arbeidersgezinnen. De Vereeniging tot verbetering der Volkshuisvesting “De Arbeiderswoning” gaf Hein Berlage in 1912 de opdracht een complex te ontwerpen aan de Rombout Hogerbeetsstraat en Zaagmolenstraat. Deze woningen worden anno 2012 verhuurd door woningcorporatie Ymere.

Stadsvernieuwing
In de jaren 60 en 70 kreeg de woningbouwvereniging met de naam ‘Zomers Buiten’ veel woningen in bezit, door een ruil met andere woningbouwverenigingen. Zomers Buiten kon daardoor een voortrekkersrol spelen bij de stadsvernieuwing in deze buurt. De slechtste complexen werden gesloopt en vervangen door nieuwe woningwetwoningen. Complexen die in betere technische staat verkeerden werden gerenoveerd.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam in de Frederik Hendrikbuurt om omstreken verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de Frederik Hendrikbuurt , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Amsterdam-West Centrale Markt


 

De Centrale Markthallen vormen een bedrijventerrein in Amsterdam-West even ten noorden van de Jan van Galenstraat. De markt is hoofdzakelijk gericht op de groothandel in levensmiddelen. Het totale terrein is zo’n 40 hectare groot en bedoeld als groothandelsmarkt. De Centrale Markthallen zijn niet publiekelijk toegankelijk. De officiële naam was bij de opening in 1934 Centrale Markt, vanaf 1977 Centrale Groothandelsmarkt en sinds 1998 Food Center Amsterdam.

Op een van de gebouwen – het voormalige koelhuis – is een muurschildering van Keith Haring te zien. Haring schilderde in 1986 dit enorme fabeldier in zijn kenmerkende stijl op de gevel. Toen het voormalig koelhuis in gebruik was als depot voor het Stedelijk Museum, en last van vocht had, werd de schildering omstreeks 1988 met gevelplaten afgedekt. Na drie decennia is de schildering in 2018 weer zichtbaar gemaakt door de platen te verwijderen.[14] De schildering verkeerde in redelijke staat maar moest wel worden gerestaureerd. In 2019 was het geld daarvoor bijeengebracht. De restauratie vond plaats in 2020. Het koelhuis met de muurschildering werd in 2021 aangewezen als gemeentelijk monument.

Op het terrein is ook nog een monument te vinden voor de voormalige spoorlijnen die over de Markt liepen. Anno 2022 verkeert dit monument in een erbarmelijke toestand.

Na 2000 kwam de toekomst van het centrum ter discussie te staan. Uiteindelijk leidde dit tot een plan van Ballast Nedam om de bedrijven op te schuiven naar het noorden en te ontsluiten vanaf de Haarlemmerweg, de zogenaamde noordelijke ontsluiting. De grote hal moet een publieksfunctie krijgen met bijvoorbeeld een overdekte dagmarkt en horecavoorzieningen. Inmiddels is een plan gemaakt voor een nieuwe woonwijk, het Marktkwartier, op het zuidelijke deel van het terrein bij de Jan van Galenstraat, waarvan de ontwikkeling begon in 2015. In 2020 werd het te bouwen aantal woningen verhoogd tot 1.700, waarvan een kwart huurwoningen in de sociale sector. De bouw is in 2021 begonnen

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam-West in de wijk Centrale Markt om omstreken verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de wijk Centrale Markt , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

 

Makelaar in Amsterdam-West Kinkerbuurt

De Kinkerbuurt omvat:

  • Bellamybuurt Noord
  • Bellamybuurt Zuid

De Kinkerbuurt is een buurt in het stadsdeel Amsterdam-West, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De Kinkerbuurt is een “eiland” tussen de Singelgracht (Nassaukade), het Jacob van Lennepkanaal (Jacob van Lennepkade), de Kostverlorenvaart (Tweede Kostverlorenkade) en de Hugo de Grootgracht. De Kinkerstraat is het centrumv van de Kinkerbuurt. De buurt en de straat zijn vernoemd naar de dichter Johannes Kinker (1764-1845). Trams 7 en 17 rijden door de Kinkerstraat. De nabijgelegen Ten Katestraat biedt een dagelijkse markt. Andere belangrijke straten, met winkels en tramlijnen, zijn de Bilderdijkstraat en de De Clercqstraat.

De Kinkerbuurt is grotendeels op in 1896 geannexeerd grondgebied van Nieuwer-Amstel aangelegd aan het begin van de twintigste eeuw, toen Amsterdam zich sterk uitbreidde, naar een ontwerp van de aannemer-architect Nicolaas Redeker Bisdom.
De Kinkerbuurt werd niet zoals in andere wijken in Amsterdam-West snel en goedkoop gebouwd. Dit werd ‘revolutiebouw’ genoemd. De straten werden genoemd naar schrijvers en dichters, waarvan Johannes Kinker nu nog vooral bekend is door zijn straatnaam.

In de jaren zeventig en tachtig werden de de slechtste delen van de buurt afgebroken en kwam er nieuwbouw in het kader van de stadsvernieuwing. De laatste jaren beleeft de Kinkerbuurt een grote opwaardering. Mede als gevolg van gentrificatie stijgt het aantal beter verdienenden in deze buurt en zijn de huizenprijzen sterk gestegen. In 2005 was de Kinkerbuurt de buurt met de grootste adressendichtheid van Nederland met 11.971 per vierkante kilometer (gemiddeld in Nederland: 1865).

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam-West in de Kinkerbuurt om omstreken verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de Kinkerbuurt , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

 

Makelaar in Amsterdam-West Kinkerbuurt

De wijk ‘Overtoomse Sluis’ omvat:

De wijk ‘Overtoomse Sluis’ (brug nummer 199) is een brug over de Kostverlorenvaart in Amsterdam-West. Deze brug verbindt de Amstelveenseweg met de Overtoom via de Surinamestraat met het Surinameplein. Het ligt op de grens tussen de voormalige stadsdelen Oud-West en De Baarsjes.

De huidige brug werd als een basculebrug in 1948 gebouwd. Sinds begin 1970 rijdt tramlijn 1 over de brug en van 1993-1996 en van 22 juli 2018 tot 17 maart 2020 ook tramlijn 11. De brug is genoemd naar de Overtoom en de Overtoomse sluis die zich hier vroeger bevonden. Op de huidige brug is nog een sculptuur te vinden die hieraan herinnert.

De Overtoomse Sluis werd op 1 juli 1942 vervangen door de Schinkelsluis bij de Nieuwe Meer, waarna het water in de jaren erna verbreed kon worden omdat de sluis in het begin van de 20e eeuw een belangrijk obstakel geworden in de scheepvaartroute.

Over de sluis lag in het verlengde van de latere Andreas Schelfhoutstraat een ophaalbrug die Amstelveenseweg en de Sloterkade met elkaar verbond. De houten ophaalbrug werd omstreeks 1900 door een ijzeren brug vervangen. In 1925 werd deze op zijn beurt weer vervangen door een ophaalbrug die iets noordelijker kwam te liggen en zo een verbinding ging vormen naar het toen nieuw aangelegde Surinameplein. In 1948 kwam op de plaats van die brug de huidige basculebrug te liggen. Hierover werden, in tegenstelling tot de oude brug, ook tramrails gelegd die echter tot 1971 uitsluitend ter verkorting van de remiseritten naar remise Havenstraat werden gebruikt.

Tussen 1918 en 1925 had de Overtoomse Sluis een tramverbinding via de Sloterweg met Sloten. De tramlijn Amsterdam – Sloten ging na de annexatie in 1921 op in de Gemeentetram Amsterdam. Deze verving de paardentram door een tractortram, die in 1925 plaats maakte voor een busverbinding.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam-West in wijk ‘Overtoomse Sluis’ verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de Overtoomse Sluis , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

 

Makelaar in Amsterdam-West Hoofdweg en omstreken

De buurt ‘Hoofdweg en omstreken’ omvat o.a.:

De Hoofdweg is een straat in Amsterdam-West. De architectuur wordt gekenmerkt door de Amsterdamse School. Toen in 1919 de straat nog in de gemeente Sloten lag kreeg het al de naam ‘Hoofdweg’. Deze naam werd toegewezen op basis van haar functie: een brede, centrale weg door de nieuwbouwwijken die door Sloten gepland waren ten westen van de Kostverlorenvaart. De straat bleef zijn naam behouden ook nadat Amsterdam in 1921 de gemeente Sloten had geannexeerd.

De straat loopt vanaf het Surinameplein (rotonde) naar het noorden noordwaarts naar het Mercatorplein en vormt de hoofdstraat van Plan West. Vanaf het Mercatorplein werd de straat verlengd tot aan de Erasmusgracht.

Het Mercatorplein is ontworpen met een bajonet-ontsluiting, zoals ook het Hoofddorpplein en het Stadionplein: dat wil zeggen dat de hoofdverbindingen aan het plein niet in elkaars verlengde liggen. Het noordelijk gedeelte van de Hoofdweg ligt dan ook westelijk verschoven ten opzichte van het verlengde van het eerste gedeelte.

In 1948 werd de Hoofdweg vanaf de Erasmusgracht verlengd tot aan het Bos en Lommerplein en eindigde toen in een rotonde. In 2003 werd deze rotonde vervangen door een T-kruising met de Bos en Lommerweg, zodat vrijkomende ruimte aan beide zijden van de Hoofdweg kon worden gebruikt voor bebouwing.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam-West aan de Hoofdweg om omstreken verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de Hoofdweg en omstreken , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Oud West Helmersbuurt

De Helmersbuurt is een buurt in Amsterdam-West en is vernoemd naar de Nederlandse dichter Jan Frederik Helmers. De wijk maakte deel uit van één van de stadsuitbreidingen aan het eind van de 19de eeuw. In de oorspronkelijke Stads- en Godshuispolder lag het Sophiapark dat als een achterbuurt werd beschouwd. Op de plaats hiervan verrees de bebouwing nabij de hoek van de Stadhouderskade en de Eerste Helmersstraat.

De Helmersstraten (Eerste, Tweede en Derde Helmersstraat) werden rond 1891-1902 gebouwd en naar schrijvers en dichters vernoemd. De eerste straten kregen in 1883 hun naam.[2] De belangrijkste straat dwars op de Helmersstraten is de Eerste Constantijn Huygensstraat, waar sinds 1902 tramlijn 3 over rijdt. Evenwijdig daaraan ligt de Tweede Constantijn Huygensstraat, met een vroegere ingang van het Wilhelmina Gasthuis (1891-1983). De hoofdingang van dit ziekenhuis was aan de Eerste Helmersstraat. De nieuwe wijk werd bekend als de Dichtersbuurt of het Letterkundig kwartier.

De huurprijzen ware er erg hoog en te hoog voor de amen ondanks dat de wijk werd aangelegd als volksbuurt. Onder de schrijvers die er kortere of langere tijd woonden kunnen genoemd worden: Lodewijk van Deyssel, Willem Kloos, Belcampo, Werumeus Buning op Overtoom 21 tegenover de Spieghelschool, en niet te vergeten W.F. Hermans in de Eerste Helmersstraat 208.[3]

Alhoewel oorspronkelijk een volksbuurt steeg zij in de naoorlogse jaren in aanzien. De wijk had een gunstige ligging, dicht bij het centrum en winkelstraten. De nauwe kamertjes in de huizen werden al gauw uitgebroken tot grotere eenheden. Door gentrificatie is het een geliefde enclave geworden en worden aanzienlijke prijzen bedongen voor de woningen.

Bron:wikipedia

 
Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Oud West in de Helmersbuurt verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de wijk Helmersbuurt , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Lunshof Amstelveen

Keizer Karelweg 342
1181 RJ Amstelveen
T 020 345 8 345
E info@lunshof.nl

Lunshof Amsterdam

Keizersgracht 555
1017 DR Amsterdam
T 020 575 55 05
E makelaardij@lunshof.nl