Makelaar in Amsterdam-West Kinkerbuurt

De Kinkerbuurt omvat:

  • Bellamybuurt Noord
  • Bellamybuurt Zuid

De Kinkerbuurt is een buurt in het stadsdeel Amsterdam-West, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De Kinkerbuurt is een “eiland” tussen de Singelgracht (Nassaukade), het Jacob van Lennepkanaal (Jacob van Lennepkade), de Kostverlorenvaart (Tweede Kostverlorenkade) en de Hugo de Grootgracht. De Kinkerstraat is het centrumv van de Kinkerbuurt. De buurt en de straat zijn vernoemd naar de dichter Johannes Kinker (1764-1845). Trams 7 en 17 rijden door de Kinkerstraat. De nabijgelegen Ten Katestraat biedt een dagelijkse markt. Andere belangrijke straten, met winkels en tramlijnen, zijn de Bilderdijkstraat en de De Clercqstraat.

De Kinkerbuurt is grotendeels op in 1896 geannexeerd grondgebied van Nieuwer-Amstel aangelegd aan het begin van de twintigste eeuw, toen Amsterdam zich sterk uitbreidde, naar een ontwerp van de aannemer-architect Nicolaas Redeker Bisdom.
De Kinkerbuurt werd niet zoals in andere wijken in Amsterdam-West snel en goedkoop gebouwd. Dit werd ‘revolutiebouw’ genoemd. De straten werden genoemd naar schrijvers en dichters, waarvan Johannes Kinker nu nog vooral bekend is door zijn straatnaam.

In de jaren zeventig en tachtig werden de de slechtste delen van de buurt afgebroken en kwam er nieuwbouw in het kader van de stadsvernieuwing. De laatste jaren beleeft de Kinkerbuurt een grote opwaardering. Mede als gevolg van gentrificatie stijgt het aantal beter verdienenden in deze buurt en zijn de huizenprijzen sterk gestegen. In 2005 was de Kinkerbuurt de buurt met de grootste adressendichtheid van Nederland met 11.971 per vierkante kilometer (gemiddeld in Nederland: 1865).

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam-West in de Kinkerbuurt om omstreken verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de Kinkerbuurt , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

 

Makelaar in Amsterdam-West Kinkerbuurt

De wijk ‘Overtoomse Sluis’ omvat:

De wijk ‘Overtoomse Sluis’ (brug nummer 199) is een brug over de Kostverlorenvaart in Amsterdam-West. Deze brug verbindt de Amstelveenseweg met de Overtoom via de Surinamestraat met het Surinameplein. Het ligt op de grens tussen de voormalige stadsdelen Oud-West en De Baarsjes.

De huidige brug werd als een basculebrug in 1948 gebouwd. Sinds begin 1970 rijdt tramlijn 1 over de brug en van 1993-1996 en van 22 juli 2018 tot 17 maart 2020 ook tramlijn 11. De brug is genoemd naar de Overtoom en de Overtoomse sluis die zich hier vroeger bevonden. Op de huidige brug is nog een sculptuur te vinden die hieraan herinnert.

De Overtoomse Sluis werd op 1 juli 1942 vervangen door de Schinkelsluis bij de Nieuwe Meer, waarna het water in de jaren erna verbreed kon worden omdat de sluis in het begin van de 20e eeuw een belangrijk obstakel geworden in de scheepvaartroute.

Over de sluis lag in het verlengde van de latere Andreas Schelfhoutstraat een ophaalbrug die Amstelveenseweg en de Sloterkade met elkaar verbond. De houten ophaalbrug werd omstreeks 1900 door een ijzeren brug vervangen. In 1925 werd deze op zijn beurt weer vervangen door een ophaalbrug die iets noordelijker kwam te liggen en zo een verbinding ging vormen naar het toen nieuw aangelegde Surinameplein. In 1948 kwam op de plaats van die brug de huidige basculebrug te liggen. Hierover werden, in tegenstelling tot de oude brug, ook tramrails gelegd die echter tot 1971 uitsluitend ter verkorting van de remiseritten naar remise Havenstraat werden gebruikt.

Tussen 1918 en 1925 had de Overtoomse Sluis een tramverbinding via de Sloterweg met Sloten. De tramlijn Amsterdam – Sloten ging na de annexatie in 1921 op in de Gemeentetram Amsterdam. Deze verving de paardentram door een tractortram, die in 1925 plaats maakte voor een busverbinding.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam-West in wijk ‘Overtoomse Sluis’ verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de Overtoomse Sluis , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

 

Makelaar in Amsterdam-West Hoofdweg en omstreken

De buurt ‘Hoofdweg en omstreken’ omvat o.a.:

De Hoofdweg is een straat in Amsterdam-West. De architectuur wordt gekenmerkt door de Amsterdamse School. Toen in 1919 de straat nog in de gemeente Sloten lag kreeg het al de naam ‘Hoofdweg’. Deze naam werd toegewezen op basis van haar functie: een brede, centrale weg door de nieuwbouwwijken die door Sloten gepland waren ten westen van de Kostverlorenvaart. De straat bleef zijn naam behouden ook nadat Amsterdam in 1921 de gemeente Sloten had geannexeerd.

De straat loopt vanaf het Surinameplein (rotonde) naar het noorden noordwaarts naar het Mercatorplein en vormt de hoofdstraat van Plan West. Vanaf het Mercatorplein werd de straat verlengd tot aan de Erasmusgracht.

Het Mercatorplein is ontworpen met een bajonet-ontsluiting, zoals ook het Hoofddorpplein en het Stadionplein: dat wil zeggen dat de hoofdverbindingen aan het plein niet in elkaars verlengde liggen. Het noordelijk gedeelte van de Hoofdweg ligt dan ook westelijk verschoven ten opzichte van het verlengde van het eerste gedeelte.

In 1948 werd de Hoofdweg vanaf de Erasmusgracht verlengd tot aan het Bos en Lommerplein en eindigde toen in een rotonde. In 2003 werd deze rotonde vervangen door een T-kruising met de Bos en Lommerweg, zodat vrijkomende ruimte aan beide zijden van de Hoofdweg kon worden gebruikt voor bebouwing.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam-West aan de Hoofdweg om omstreken verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de Hoofdweg en omstreken , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Oud West Helmersbuurt

De Helmersbuurt is een buurt in Amsterdam-West en is vernoemd naar de Nederlandse dichter Jan Frederik Helmers. De wijk maakte deel uit van één van de stadsuitbreidingen aan het eind van de 19de eeuw. In de oorspronkelijke Stads- en Godshuispolder lag het Sophiapark dat als een achterbuurt werd beschouwd. Op de plaats hiervan verrees de bebouwing nabij de hoek van de Stadhouderskade en de Eerste Helmersstraat.

De Helmersstraten (Eerste, Tweede en Derde Helmersstraat) werden rond 1891-1902 gebouwd en naar schrijvers en dichters vernoemd. De eerste straten kregen in 1883 hun naam.[2] De belangrijkste straat dwars op de Helmersstraten is de Eerste Constantijn Huygensstraat, waar sinds 1902 tramlijn 3 over rijdt. Evenwijdig daaraan ligt de Tweede Constantijn Huygensstraat, met een vroegere ingang van het Wilhelmina Gasthuis (1891-1983). De hoofdingang van dit ziekenhuis was aan de Eerste Helmersstraat. De nieuwe wijk werd bekend als de Dichtersbuurt of het Letterkundig kwartier.

De huurprijzen ware er erg hoog en te hoog voor de amen ondanks dat de wijk werd aangelegd als volksbuurt. Onder de schrijvers die er kortere of langere tijd woonden kunnen genoemd worden: Lodewijk van Deyssel, Willem Kloos, Belcampo, Werumeus Buning op Overtoom 21 tegenover de Spieghelschool, en niet te vergeten W.F. Hermans in de Eerste Helmersstraat 208.[3]

Alhoewel oorspronkelijk een volksbuurt steeg zij in de naoorlogse jaren in aanzien. De wijk had een gunstige ligging, dicht bij het centrum en winkelstraten. De nauwe kamertjes in de huizen werden al gauw uitgebroken tot grotere eenheden. Door gentrificatie is het een geliefde enclave geworden en worden aanzienlijke prijzen bedongen voor de woningen.

Bron:wikipedia

 
Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Oud West in de Helmersbuurt verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de wijk Helmersbuurt , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Oud West Da Costabuurt

 
De wijk ‘Da Costabuurt in Amsterdam Oud West bestaat uit:

  • Da Costabuurt Noord
  • Da Costabuurt Zuid

 
De Da Costabuurt is een in Amsterdam centraal gelegen relatief kleine buurt in Amsterdam Oud-West (tussen 1990 en 2010). Het overgrote deel van de woningen in dat stadseel middelgroot. De buurt is vernoemd naar de Da Costagracht en Da Costastraat, die vernoemd zijn naar Isaäc da Costa (Amsterdam, 14 januari 1798 – aldaar, 28 april 1860) een Amsterdams dichter en historicus.

De Da Costabuurt wordt begrensd door de Hugo de Grootgracht, Singelgracht, het Jacob van Lennepkanaal en de Bilderdijkgracht.

Door de centrale ligggin in Amsterdam ligt het stadshart met al haar voorzieningen op korte afstand.

Bron:wikipedia

 
Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Oud West in de Da Costabuurt verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de wijk Da Costabuurt , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Oud West de BaarsjesDe wijk ‘Chassébuurt in ‘De Baarsjes/ Oud West’ in Amsterdam bestaat uit:

  • Het Wester Kwartier
  • Filips van Almondekwartier
  • Kortenaerkwartier
  • Van Brakelkwartier

De Chassébuurt is een buurt in Amsterdam, in het stadsdeel West in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De buurt ligt tussen de Kostverlorenvaart, de Postjesweg, de Admiralengracht, de Jan Evertsenstraat en de Admiraal de Ruijterweg en is vernoemd naar de Chasséstraat.

Aan het begin van de jaren twintig werd de rijksvoorschotregeling voor de bouw van arbeiderswoningen door woningbouwverenigingen snel afgebouwd, ten gunste van bouw van middenstandswoningen door particulieren. Er werd een premieregeling van kracht voor middenstandswoningen, waarbij het rijk een subsidie van maximaal 2500 euro (circa 20% van de bouwkosten) verschafte. Veel particulieren, veelal uit de bouwwereld, verenigden zich in vennootschappen om te kunnen bouwen en exploiteren.

Daardoor werden de woningen in de Chassébuurt vooral gebouwd door dergelijke samenwerkingsverbanden. De rijkssteun bestond bovendien uit een hypothecaire lening, waarvoor de gemeente borg moest staan. Dat betekende dat de woningen in bezit van de gemeente zouden komen, als de eigenaar zijn betalingsverplichtingen niet meer zou nakomen en de gemeente zonder al te veel schade van haar garantstelling af wilde komen. Dit zou geregeld voorkomen, deels door onkunde van de nieuwe vastgoedeigenaren, deels door een te snel groeiend aanbod van middenstandswoningen voor een middenklasse die in Amsterdam nog maar klein was. Dat leidde tot nog meer leegstand van deze middenstandswoningen. Een groot aantal particuliere verhuurders kon rente en aflossing niet meer betalen, en de gemeente werd gedwongen hun vastgoed over te kopen.

Zo kwam in 1925 het blok in de Witte de Withstraat 40 t/m 94 (tezamen 99 nieuwbouwwoningen en 5 winkelruimtes) van de vennootschappen Fronton, Nieuw-Amsterdam en De Genestet, allen geleid door directeur P.H. ’t Lam, via executoriale verkoop in bezit van de gemeente. Particulier verhuurder J. Lobatto Rzn., die het woningblok ertegenover in bezit had in de Witte de Withstraat, raakte in 1926 zijn 179 woningen en 5 bedrijfsruimtes uit 1923 kwijt aan de gemeente.

De woningen kwamen daarna in beheer bij de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam, die ze tegen betaalbare huren ging verhuren. Ook in veel andere straten kan het gemeentelijk woningbezit hierdoor verklaard worden. In de jaren tachtig van de 20e eeuw kocht de gemeente veel gebrekkige panden op van particulieren. Deze panden werden gerenoveerd en daarna verhuurd door de gemeente Amsterdam

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Oud West in de Chassébuurt verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de wijk Chassébuurt , bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Sloterdijk


De wijk ‘Sloterdijk’ is een wijk in Amsterdam. De wijk bestaat uit de dorpsbebouwing waar de wijk zijn naam aan ontleent, een bedrijventerrein met de naam ‘Sloterdijk’ en het ‘Woongebied en Groengebied Sloterdijk’.
De wijk wordt begrensd door: aan aan de westkant de Rijksweg 10, aan de zuidkant de Haarlemmervaart, de noordkant de spoor- en metrolijn evenwijdig aan de Accumulatorweg en Generatorstraat en aan de oostkant het Westerpark.

Tot januari 2021 was het dorp Sloterdijk onderdeel van de gemeente Sloten welke de dorpen Oud Osdorp, Sloterdijk, Sloten en enkele buurtschappen omvatte. Het gemeentehuis stond indertijd in Sloterdijk. In januari 1921 werd de gemeente Sloten gennexeerd door de gemeente Amsterdam.

Na de annexatie in 1921 behield het dorp tot 1956 grotendeels zijn landelijk karakter. Het voormalige raadhuis werd een hulpsecretariaat van de gemeente Amsterdam. De dorpsstraat met overweg werd in 1938 onderdeel van de Velserweg, de verbinding van Amsterdam via de IJpolders naar Velsen. In de jaren zestig werd deze verbinding naar het westen verplaatst.

De bouw van de nieuwe spoorweghalte Sloterdijk in 1956 en de aanleg van de Coentunnelweg en de bedrijventerreinen in het Westelijk Havengebied in de jaren zestig leidden bijna tot de ondergang van het gehele dorp. Uiteindelijk bleef de historische Petruskerk met het kerkhof en enkele huizen eromheen gespaard. De in verval geraakte kerk werd in 1968 gesloten en in 1978 verkocht aan de ‘Stichting tot Behoud van de Petruskerk en omgeving Oud Sloterdijk’. In 1979 werd de kerk op de monumentenlijst geplaatst, waarna tussen 1980 en 1992 restauratie kon plaatsvinden. Zie ook: Lijst van rijksmonumenten in Sloterdijk.

Ten oosten van het dorp Sloterdijk bevinden zich de volkstuinvereniging ‘Sloterdijkermeer’ en Tuinpark ‘Nut en Genoegen’, gelegen in de Overbraker Binnenpolder. Op het tracé van de oude spoorbaan werd na 1985 een fietspad aangelegd, het Brettenpad. Op de Molenwerf, de plaats van het stationsplein bij het vroegere station Sloterdijk, is een plantsoen aangelegd, waarin sinds 2005 het beeld ‘De verdwenen boer’ van Karel Gomes staat als herinnering aan de boerenbevolking die in de 20e eeuw moest wijken voor de stadsuitbreidingen.

Bij de indeling van Amsterdam in stadsdelen werd het dorp Sloterdijk in 1990 onderdeel van het stadsdeel Bos en Lommer (sinds 2014 stadsdeel West). Sindsdien is de gerestaureerde Petruskerk ook in gebruik als trouwlocatie. Te midden van de snelwegen, spoorlijnen en bedrijventerrein is deze historische locatie nog een kleine dorpse plek.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam in de wijk Sloterdijk verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de wijk Sloterdijk, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Landlust


De wijk Landlust in Amsterdam-West bestaat uit de volgende buurten:

De buurt ‘Landlust’ ligt in stadsdeel Amsterdam-West. Het ligt ten oosten van de Admiraal de Ruijterweg en is een deel van Bos en Lommer. De naam ‘Landlust’ is afkomstig van een boerderij die ooit aan de Haarlemmerweg stond..

De buurt wordt aan de zuidkant begrensd door de Jan van Galenstraat, aan de oostkand door de Haarlemmerweg, in het westen aan de Admiraal de Ruiterweg en aan de oostkant door het Westelijk Marktkanaal. De straatnamen in de wijk ‘Landlust’ zijn vernoemd naar zeehelden, en naar vorstelijke personen verwant aan het Huis van Oranje waarvan de Willem de Zwijgerlaan de belangrijkste is.

De wijk Landlust werd gebouwd in de late jaren dertig en is officieel één van de oudste uitbreidingsplannen; vooruitlopend op het Algemeen Uitbreidingsplan dat in 1939 bij Koninklijk Besluit van kracht werd. Deze wijk in Amsterdam is de eerste waar strokenbouw werd toegepast volgens het principe van het nieuwe bouwen, met de architect Ben Merkelbach als een der pioniers. Hierop werd voortgeborduurd in de Erasmusparkbuurt, het later gebouwde deel van Bos en Lommer dat ten westen van de Admiraal de Ruijterweg is gelegen.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam in de wijk Landlust verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam-West die bekend is met de wijk Landlust, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Erasmuspark

De wijk Erasmuspark bestaat uit:

  • Erasmusparkbuurt West
  • Robert Scottbuurt Oost

Begin 1926 besloot de gemeente Amsterdam+ tot aanleg van een ongeveer 12 hectare groot park. Door de toenmalige crisis werd pas in 1927 slechts 4 hectare aangelegd waaronder de Desideriusbrug. In 1939 kreeg het parka zijn huidige naam. Het park werd vernoemd naar de beroemde Nederlandse humanistische schrijver Desiderius Erasmus (1467-1536).

In 2000 kreeg het Erasmusparkt een grote opknapbeurt en werd het opnieuw ingericht in Mondriaanstijl. Centraal in het park ligt een groot speel-/sportveld (met velddoelen) waarop men kan sporten. De wandelpaden aan de noord- en oostzijde vormen in combinatie met de groen ingebedde paden langs Mercatorstraat en Jan van Galenstraat de buitenring. In tegenstelling tot de rest van het park wordt deze ’s nachts niet afgesloten (vanaf laat in de avond tot vroeg in de ochtend). De wandelpaden aan de noord- en oostzijde (boulevard) zijn sinds 2009 uitgerust met groenkleurige energiebesparende straatverlichting (led). De zachtgroene kleur zou bovendien minder hinderlijk zijn voor dieren.[3]

Water en bruggen
Het park is grotendeels aangelegd op voormalig veenweidegebied, net als veel andere Amsterdamse parken. De omgeving werd ten behoeve van de woningbouw opgehoogd. Om het lager gelegen deel lingt een ringvaar dat het lager en hoger gelegen deel scheidt. Feitelijk is er sprake van een kleine polder dat met een gemaal wordt drooggehouden. Er zijn drie bruggen waarmee het centrale deel binnen de ringvaart bereikt kan worden. Deze hebben namen verwijzend naar Erasmus: de Desideriusbrug (Amsterdams brugnummer 396) aan de Jan van Galenstraat vormt de hoofdingang, in het verlengde van de Vespuccistraat. De Geert Geertsenbrug (395) ligt aan de Mercatorstraat bij de Hondiusstraat en de Lof der zotheidbrug (394) in de noordoosthoek van het park. Deze hoek is middels de Wil de Graaffbrug (393) over de Erasmusgacht ook met het Wachterliedplantsoen verbonden bij de Augustanakerk/-hof.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Erasmuspark verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam die bekend is met de wijk Erasmuspark, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

 

Makelaar in Amsterdam Bos en Lommer De Kolenkit

De wijk Bos en Lommer Kolenkit bestaat uit:

De Kolenkitbuurt ligt in de wijk Bos en Lommer in het stadsdeel Amsterdam-West. De buurt is genoemd naar de Opstandingskerk ook wel bekend als ‘de Kolenkit’ die aan de Bos en Lommerweg ligt. De Bos en Lommerweg is tevens de belangrijkste straat van de wijk en ligt tussen de Ringweg Amsterdam (A10) en de Ringspoorbaan.

De buurt is relatief oud en werd gebouwd kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Opvallend is dat deze wijk vooral uit portiekflats bestaat.

Stedelijke vernieuwing
Het toenmalige stadsdeel ‘Bos en Lommer’ en de woningbouwcorporaties kwamen begin 2000 met om de buurt te vernieuwen. Dit hield in dat in een groot deel van de zo kenmerkende portieketageflats uit eind jaren veertig, zouden worden gesloopt en door nieuwbouw vervangen. Sommige van de ze portiekflats zouden worden gerenoveerd.

In 2011 is een nieuw kenmerkend gebouw van 17 etages hoog, gereedgekomen, genaamd ’the new Kit’. De naam hiervan verwijst naar de Kolenkitkerk.

Eind 2013 is een begin gemaakt met nieuwbouw aan de noordkant van de Bos en Lommerweg.

Naar verwachting zal in 2025 worden begonnen met het uitvoeren van de sloop en nieuwbouw bij de Sinjeur Semeynsstraat. Sommige woningen of bedrijfspanden worden pas in 2030 vernieuwen.

Bron:wikipedia

Wilt u uw woning of appartement in Amsterdam Bos en Lommer De Kolenkit verkopen of verhuren of zoekt u kantoorruimte en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amsterdam Bos en Lommer De Kolenkit, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Lunshof Amstelveen

Keizer Karelweg 342
1181 RJ Amstelveen
T 020 345 8 345
E info@lunshof.nl

Lunshof Amsterdam

Keizersgracht 555
1017 DR Amsterdam
T 020 575 55 05
E makelaardij@lunshof.nl