Makelaar in Amstelveen – Elsrijk-Oost


De wijk Elswijk bestaat uit Elswijk-West en Elswijk-Oost. Het is een wijk in de gemeente amstelveen met een rijke en lange geschiedenis.

Elsrijk was één van de eerste uitbreidingswijken van Amstelveen die als een schil rondom het oorspronkelijke Amstelveen heen groeiden.

De wijk Elsrijk-Oost is in de jaren 50 tot stand gekomen en is daarmee de ‘nieuwste’ wijk. Het gebied wordt begrensd door Beneluxbaan, Groen van Prinstererlaan, het water langs Tulpenburg en de Rembrandtweg. De Van Heuven Goedhartlaan vormt de ontsluitingsweg en deelt de wijk op in een oostelijk en westelijk deel. Elsrijk-Oost is voornamelijk een woonbuurt, met een winkelconcentratie in de oksel van de Rembrandtweg en langs de Van Heuven Goedhartlaan.

Langs de Beneluxbaan en Burgemeester Haspelslaan staan enkele kantoor- en onderwijsgebouwen.

Naast eengezinswoningen staan in deze wijk ook een aantal bijzondere gebouwen, zoals het verzorgingshuis.

 

Kenmerken

 • Zeer sterk stedelijk
 • Sterke samenhang per wijk of blok
 • Grote verscheidenheid aan woningtypen
 • Elsrijk is een relatief veilige wijk.

Gebiedstypering

Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel

Bron: www.amstelveen.nl

Wilt u uw woning in de wijk Elswijk-Oost verkopen of verhuren en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Amstelveen – Elsrijk-West


De wijk Elswijk bestaat uit Elswijk-West en Elswijk-Oost. Het is een wijk in de gemeente amselveen met een rijke en lange geschiedenis.

De wijk als geheel is gebouwd tussen circa 1915 en 1965. Dit zie je direct terug in de verscheidenheid van de bebouwing met veel laagbouw maar ook vind je er hoogbouw.
De wijk kenmerkt zich vooral ook door de hoeveel grote waterpartijen en heel veel groen. Deze vijvers zijn niet alleen mooi en rustgevend maar zijn ook functioneel. Ze dienen namelijk als afvoer voor het regenwater.

De wijk Elsrijk-West stamt uit de jaren dertig en is daarbij de oudste van de twee wijken Elswijk-West en Elswijk-Oost.
De buurt ligt tussen de bebouwing van groenzone langs De Ruyschlaan, Randwijck, museumspoorbaan en erfgrens van de woningen aan de noordkant van de Heemraadschapslaan.

Een van de meest karakteristieke wegen is de lange doorgaande as van de Amsterdamseweg die uiteindelijk overgaat in de Keizer Karelweg.
De Keizer Karelweg is de meest kenmerkende weg in de wijk Elswijk. Het is een weg met heel veel groen, links en rechts waterpartijen en een zeer diverse architectuur. Deze weg is zeer kenmerkend voor het algehele karakter van de wijk Elsrijk-West.

De wijk heeft een behoorlijk aantal monumenten zoals de bekende Kruiskerk dat als Rijksmonument is bestempeld.

Sterke punten

 • Heel veel groen en waterpartijen
 • Elsrijk-West is een populaire wijk voor mensen met een meer dan gemiddeld inkomen
 • Elsrijk is een relatief veilige wijk.

Gebiedstypering

Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel

Bron: www.amstelveen.nl

Wilt u uw woning in de wijk Elswijk-West verkopen of verhuren en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Makelaar in Amstelveen – Buitengebied


Het ‘buitengebied’ in Amstelveen spreidt zich uit ten oosten en zuiden van de bebouwde kom van Amstelveen. Wat vroeger de dijken waren van Bovekerkerpolder en Legmeerpolder om de inwoners tegen het water te beschermen zijn later wegen geworden.
Dit buitengebied kenmerkt zich door een landelijk/agrarisch karakter maar er is de laatste jaren een grotere focus op recreatie komen te liggen.

Het buitengebied kent twee woonkernen en wel ‘Buurt over Ouderkerk’ en ‘Nes aan de Amstel’. Verder wonen de inwoners verspreid over de polders. In de Legmeerpolder vind je nog heel veel kassen.

Sterke punten

 • Landelijk wonen vlak bij Amsterdam kan nog steeds in Amstelveen, maar is niet voor iedereen weggelegd.
 • De zelfredzaamheid van de bewoners van het buitengebied is relatief zeer goed.
 • Ruimte.
 • Bevolkingsamenstelling

  De samenstelling van de bevolking van het buitengebied wijkt niet veel af van het Amstelveense gemiddelde. Wel valt te constateren dat er meer relatief meer gezinnen met kinderen wonen en minder alleen-wonenden.
  Het percentage niet-westerse Amstelveners is aanzienlijk lager dan in Amstelveen als geheel. Er wordt rekening gehouden met een afname van het aantal bewoners in het buitengebied met 2% tot 2025. Deze afname is verdeeld over alle leeftijdscategorieën.

  Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel van het buitengebied.

  Bron: www.amstelveen.nl

  Wilt u uw woning in de wijk Amstelveen Buitenwijk verkopen en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

  Makelaar in Amstelveen – Oude Dorp-Bovenkerk


  De Sint Urbanuskerk is veruit het meest zichtbare en meest herkenbare gebouw in de wijk Bovenkerk. De wijk Bovenkerk beschikt over veel winkels en horecagelegenheden, een drukbezocht wijkcentrum en voor de kinderen ook een speeltuin vereniging.

  Bonvenkerk was van oorsprong een klein dorpje met hoofdzakelijk bebouwing in de vorm van een lint (huizen langs 1 lange weg) op een strook grond tussen de Legmeerplas en het zuidelijke deel van de Poel. Het lager gelegen deel van Bovenkerk werd pas later bebouwd.

  Sterke punten

  • Het is gebleken, dat de bewoners van dit stukje Amstelveen hun woonomgeving boven gemiddeld waarderen.
  • Dit oude stukje van Amstelveen heeft een toch wel in verhouding grote diversiteit aan bouwperiodes en bouwstijlen.
  • In dit oudere deel van Amstelveen is de de zelfredzaamheid en sociaal-/maatschappelijke participatie relatief hoog.

  Gebiedstypering

  De Amstelveense wijk ‘Oude Dorp/Bovenkerk’ bestaat uit twee oude kernen namelijk Oude Dorp en Bovenkerk. In de dertiende eeuw bevond zich op die locatie al een pleisterplaats met de naam ‘Amstelrevene’. De twee kernen worden verbonden door de Oude Handweg waar zich ook de lintbebouwing bevindt. De Oude Handweg verbindt de dorpskernen naar Leiden.

  Het ‘Oude Dorp’ kenmerkt zich door de relatief smalle straten en een krappe opzet. Wat daar opvalt is de snelheid waarmee hier de stadsvernieuwing heeft toegeslagen. Een kwart van de woningen dateert van vòòr 1945 en een kwart is van na 1980.
  Bovenkerk is begin deze eeuw grotendeels geheel vernieuwd maar heeft nog wel een aantal historische panden. Niet lang geleden is daar een grootschalig bouwproject voltooid op een uitleglocatie.

  Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel

  Bron: www.amstelveen.nl

  Wilt u uw woning in de wijk Oude Wijk-Bovenkerk verkopen en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amstelveen wijk Oude Dorp-Bovenkerk, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

  Makelaar in Amstelveen – Bankras / Kostverloren


  De wijk Bankras / Kostverloren is een wijk uit de jaren zestig met in het Noorden het winkelcentrum ‘Kostverloren’. Een ander winkelcentrum ‘ Bankrashof’ ligt tussen de twee zuidelijke buurten in.
  Centraal door de wijk loopt een parkstrook gekoppeld aan water, met voetpaden en verbindingen naar de buurten. Bewoners van de nieuwe bebouwing aan de oostrand kijken op het open landschap van de Middelpolder.

  Sterke punten

  • Bankras-Kostverloren heeft huishoudens met een minder dikke portemonnee veel te bieden: betaalbare woningen in een ruim opgezette buurt vlak bij Amsterdam.
  • Ook het voorzieningenniveau in deze wijk is heel goed.
  • In het centrum van de twee wijken is een medisch centrum aanwezig.

  Gebiedstypering

  Bankras-Kostverloren zijn twee aaneengegroeide ‘typische jaren zestig’ wijken met niet al te grote woningen in een mix van hoog- en laagbouw en koop- en huurwoningen. Alleen aan de oostkant staan nieuwere woningen (voormalig A3-tracé). Bankras zou je wat meer een ‘slaapwijk’ kunnen noemen.  De wijk is ruim opgezet met veel groen, maar de bebouwde ruimte ziet er wat monotoon uit.  Het voorzieningenniveau is redelijk tot goed. In de wijk Bankras is een goed (buurt)winkelcentrum en in Kostverlorenhof is een redelijk winkelcentrum met (steeds meer) horeca, in dit centrum is echter ook leegstand.

  Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel

  Bron: www.amstelveen.nl

  Wilt u uw woning in de wijk Bankras Kostverloren verkopen en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

  Nieuw consumentenvoorwaarden makelaars

  Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond, NVM, VBO Makelaar en VastgoedPRO hebben overeenstemming bereikt over het verbeteren van de consumentenvoorwaarden voor makelaars. De nieuwe consumentenvoorwaarden gaan op 1 september 2018 in.

  Deze verbeterde voorwaarden beschrijven in zeer heldere taal wat een makleaar doet om een woning te verkopen, een huis aan te kopen of een woningtaxatie in bijvoorbeeld Amstelveen of Amsterdam uit te voeren.

  De consumentenvoorwaarden van makelaars waren aan een grondige herziening toe. De taken en verantwoordelijkheden van makelaars zijn nu branchebreed vastgelegd op een voor iederen duidelijke en heldere manier. Vaktermen en juridisch jargon worden zoveel mogelijk vermeden.

  De consumentenvoorwaarden hebben als uitgangspunt dat een makelaar al het redelijke moet doen om voor zijn klant een woning te verkopen of een woning aan te kopen. Als daarover onenigheid ontstaat of een onduidelijkheid bestaat kunnen consumenten en makelaar terugvallen op de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden beschrijven precies en in heldere taal wat de rechten en plichten zijn van zowel de consument als de makelaar.

  Bijzondere situatie beter geregeld

  Tijdens de verkoop van een huis kan zich een bijzondere situatie voordoen. Daarover zijn nieuwe, heldere afspraken gemaakt. Enkele voorbeelden:

  • Echtscheiding
   Als na een echtscheiding een van beide partners alsnog in het te koop staande huis wil blijven wonen, dan heeft de makelaar recht op de helft van de courtage. Belangrijke voorwaarde is dat beiden ook voor de helft eigenaar van de woning zijn.
  • Overlijden
   Bij overlijden van de opdrachtgever kunnen de erfgenamen besluiten wat ze willen doen: de verkoopopdracht intrekken of de verkoop van de woning met dezelfde makelaar voortzetten. Nieuwe afspraken over de courtage zijn dan niet nodig en er is geen sprake van extra kosten.

  Bron: NVM

Lunshof Amstelveen

Keizer Karelweg 342
1181 RJ Amstelveen
T 020 345 8 345

Lunshof Amsterdam

Johannes Verhulststraat 63
1071 MT Amsterdam
T 020 575 55 05