Makelaar in Amstelveen – Bankras / Kostverloren


De wijk Bankras / Kostverloren is een wijk uit de jaren zestig met in het Noorden het winkelcentrum ‘Kostverloren’. Een ander winkelcentrum ‘ Bankrashof’ ligt tussen de twee zuidelijke buurten in.
Centraal door de wijk loopt een parkstrook gekoppeld aan water, met voetpaden en verbindingen naar de buurten. Bewoners van de nieuwe bebouwing aan de oostrand kijken op het open landschap van de Middelpolder.

Sterke punten

  • Bankras-Kostverloren heeft huishoudens met een minder dikke portemonnee veel te bieden: betaalbare woningen in een ruim opgezette buurt vlak bij Amsterdam.
  • Ook het voorzieningenniveau in deze wijk is heel goed.
  • In het centrum van de twee wijken is een medisch centrum aanwezig.

Gebiedstypering

Bankras-Kostverloren zijn twee aaneengegroeide ‘typische jaren zestig’ wijken met niet al te grote woningen in een mix van hoog- en laagbouw en koop- en huurwoningen. Alleen aan de oostkant staan nieuwere woningen (voormalig A3-tracé). Bankras zou je wat meer een ‘slaapwijk’ kunnen noemen.  De wijk is ruim opgezet met veel groen, maar de bebouwde ruimte ziet er wat monotoon uit.  Het voorzieningenniveau is redelijk tot goed. In de wijk Bankras is een goed (buurt)winkelcentrum en in Kostverlorenhof is een redelijk winkelcentrum met (steeds meer) horeca, in dit centrum is echter ook leegstand.

Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel

Bron: www.amstelveen.nl

Meer informatie over de wijk ‘Bankras Kostverloren’ in Amstelveen zoals aantal bewoners, gemiddelde WOZ waarde woningen, bouwperiode van panden, aantal bedrijven et cetera vindt u op www.allecijfers.nl.

Wilt u uw woning in de wijk Bankras Kostverloren verkopen en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.