Makelaar in Amstelveen – Bankras / Kostverloren


De wijk Bankras / Kostverloren is een wijk uit de jaren zestig met in het Noorden het winkelcentrum ‘Kostverloren’. Een ander winkelcentrum ‘ Bankrashof’ ligt tussen de twee zuidelijke buurten in.
Centraal door de wijk loopt een parkstrook gekoppeld aan water, met voetpaden en verbindingen naar de buurten. Bewoners van de nieuwe bebouwing aan de oostrand kijken op het open landschap van de Middelpolder.

Sterke punten

  • Bankras-Kostverloren heeft huishoudens met een minder dikke portemonnee veel te bieden: betaalbare woningen in een ruim opgezette buurt vlak bij Amsterdam.
  • Ook het voorzieningenniveau in deze wijk is heel goed.
  • In het centrum van de twee wijken is een medisch centrum aanwezig.

Gebiedstypering

Bankras-Kostverloren zijn twee aaneengegroeide ‘typische jaren zestig’ wijken met niet al te grote woningen in een mix van hoog- en laagbouw en koop- en huurwoningen. Alleen aan de oostkant staan nieuwere woningen (voormalig A3-tracé). Bankras zou je wat meer een ‘slaapwijk’ kunnen noemen.  De wijk is ruim opgezet met veel groen, maar de bebouwde ruimte ziet er wat monotoon uit.  Het voorzieningenniveau is redelijk tot goed. In de wijk Bankras is een goed (buurt)winkelcentrum en in Kostverlorenhof is een redelijk winkelcentrum met (steeds meer) horeca, in dit centrum is echter ook leegstand.

Klik hier voor een pdf met het volledige gemeentelijke wijkprofiel

Bron: www.amstelveen.nl

Meer informatie over de wijk ‘Bankras Kostverloren’ in Amstelveen zoals aantal bewoners, gemiddelde WOZ waarde woningen, bouwperiode van panden, aantal bedrijven et cetera vindt u op www.allecijfers.nl.

Wilt u uw woning in de wijk Bankras Kostverloren verkopen en zoekt u een vertrouwde en zeer deskundige makelaar in Amstelveen, bel ons op 020 345 8 345, stuur een e-mail naar info@lunshof.nl of vul het contactformulier in voor meer informatie of een afspraak.

Nieuw consumentenvoorwaarden makelaars

Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond, NVM, VBO Makelaar en VastgoedPRO hebben overeenstemming bereikt over het verbeteren van de consumentenvoorwaarden voor makelaars. De nieuwe consumentenvoorwaarden gaan op 1 september 2018 in.

Deze verbeterde voorwaarden beschrijven in zeer heldere taal wat een makleaar doet om een woning te verkopen, een huis aan te kopen of een woningtaxatie in bijvoorbeeld Amstelveen of Amsterdam uit te voeren.

De consumentenvoorwaarden van makelaars waren aan een grondige herziening toe. De taken en verantwoordelijkheden van makelaars zijn nu branchebreed vastgelegd op een voor iederen duidelijke en heldere manier. Vaktermen en juridisch jargon worden zoveel mogelijk vermeden.

De consumentenvoorwaarden hebben als uitgangspunt dat een makelaar al het redelijke moet doen om voor zijn klant een woning te verkopen of een woning aan te kopen. Als daarover onenigheid ontstaat of een onduidelijkheid bestaat kunnen consumenten en makelaar terugvallen op de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden beschrijven precies en in heldere taal wat de rechten en plichten zijn van zowel de consument als de makelaar.

Bijzondere situatie beter geregeld

Tijdens de verkoop van een huis kan zich een bijzondere situatie voordoen. Daarover zijn nieuwe, heldere afspraken gemaakt. Enkele voorbeelden:

  • Echtscheiding
    Als na een echtscheiding een van beide partners alsnog in het te koop staande huis wil blijven wonen, dan heeft de makelaar recht op de helft van de courtage. Belangrijke voorwaarde is dat beiden ook voor de helft eigenaar van de woning zijn.
  • Overlijden
    Bij overlijden van de opdrachtgever kunnen de erfgenamen besluiten wat ze willen doen: de verkoopopdracht intrekken of de verkoop van de woning met dezelfde makelaar voortzetten. Nieuwe afspraken over de courtage zijn dan niet nodig en er is geen sprake van extra kosten.

Bron: NVM