Erfpacht correctie in Amsterdam

Volgens vastgoedprofessor Peter van Gool is de de erfpachtcorrectie die Amsterdam toepast in de berekening van de WOZ is aan herziening toe. De gronden waarop de bereking van de WOZ waarde wordt bepaald is volgens Peter niet meer van deze tijd en lopen niet in de pas met de huidige marktsituatie.

De WOZ en de erfpacht correctie in Amsterdam

Naast gebruikers van bedrijfspanden worden elk jaar ook circa 240.000 eigenaren van erfpachtwoningen in Amsterdam aangeslagen voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB). De OZB wordt berekend met de WOZ waarde als basis (een percentage) en wordt bij woningen vastgesteld door te kijken naar de historische verkoopcijfers van vergelijkbare panden. De meeste woningen in Amsterdam hebben te maken met erfpacht.

Omdat de WOZ uitgaat van het feit dat woningen op eigen grond staan, hanteert de gemeente Amsterdam een opslag, de zogenaamde ‘erfpachtcorrectie’. Die opslag levert dus een bijtelling op voor de eigenaar van het pand. Hierdoor wordt de totale WOZ waarde hoger dan wanneer deze op eigen grond zou staan.

 

Erfpachtcorrectie en besef bij kopers

De gemeente  Amsterdam vindt dat de contante waarde van de toekomstige canons volledig bij de marktwaarde van het erfpachtrecht moet worden opgeteld. Dit om de marktwaarde van woningen op basis van erfpacht om te zetten naar een marktwaarde van de woning als deze op eigen grond zou staan. Dit laatste is immers het uitgangspunt van de WOZ.  Uit onderzoek blijkt echter, dat huizenkopers bij het kopen van een woning op erfpacht niet altijd rekening houden met de extra erfpachtkosten. Om die reden wordt door de gemeente niet de hele contante waarde bijgeteld maar slechts een deel (60%).

Peter van Gool

Peter van Gool

Het hiervoor genoemde  onderzoek toont ook aan dat er tussen vrijwel identieke woningen op eigen grond en erfpachtwoningen sprake is van een niet te verklaren verschil in prijs wanneer er met de contante waarde van toekomstige erfpachtcanons wordt gerekend. Ook nu weer concludeert de gemeente dat kopers van huizen op erfpacht basis onvoldoende rekening te houden met jaarlijkse canonbetalingen.

Bron: vastgoedmarkt.nl