Overzicht


ENGLISH TRANSLATION BELOW
Schitterend driekamer appartement met mogelijkheid voor 4 kamers, gelegen op de 14e verdieping in het iconisch wooncomplex Intermezzo op de Amsterdamse Zuidas. Dit fantastische appartement met een woonoppervlakte van 150 m² heeft aan drie kanten daglichttoetreding. Op het zeer riant en zonnig terras van 59 m² heeft u volledige privacy en een fenomenaal uitzicht met een zonnige ligging op het zuiden! De woning heeft in alle vertrekken vloerverwarming en vloerverkoeling, die op warme zomerdagen voor een aangename verblijfstemperatuur zorgt. Een complete en luxe Poggenpohl keuken met Siemens inbouwapparatuur behoort tot de inrichting en een privé berging is gelegen in de onderbouw, recht tegenover de liften. Optioneel bieden wij 2 parkeerplaatsen aan, waarvan er 1 voorzien is van een elektrisch laadpunt.

ABOVE THE CLOUDS THE SKY IS ALWAYS BLUE, dus absoluut een bezichtiging waard!

De locatie
Op de Zuidas is het internationaal wonen op een fantastische locatie die continue in beweging is met een vleugje “glamour”! De Zuidas is een dynamisch stedelijk gebied met steeds meer woningen en voorzieningen, zoals winkels, scholen, restaurants, cafés, sportclubs en voor uw dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij de Albert Heijn, gelegen op de parterre van uw eigen gebouw.

Vanuit uw appartement is alles goed en gemakkelijk te bereiken. Het Amsterdamse Bos, winkelcentrum Groot Gelderlandplein, Beethovenstraat en natuurlijk de gezellige binnenstad! Alles is snel per fiets te bezoeken. Op steenworp afstand ligt station Amsterdam Zuid met razendsnelle lijnen en verbindingen met Schiphol, Amsterdam Centraal Station, Brussel, Frankfurt en zelf Parijs. Lijn 5 brengt u naar Amstelveen en de Noord/Zuidlijn brengt u in 7 minuten naar de binnenstad van Amsterdam. Met de auto bent u in een paar minuten op de Ringweg A10 via afslag S108 en S109.

Indeling op de 14e verdieping: via de centrale entree aan de Leonard Bernsteinstraat met bellentableau, videofoon en de brievenbussen bereikt u de chique lobby en de toegang tot de 2 liften. Aan de Gustav Mahlerlaan bevindt zich de receptie van de conciërge van het gebouw Intermezzo. Middels de liften is uw woonlaag op de 14e verdieping te bereiken. Deze verdieping deelt u alleen maar met 1 ander appartement.
Entree en wees welkom in uw appartement, gang met garderobekast, geheel betegelde toiletruimte met wandcloset en fontein. U komt binnen in de riante woon-/eetkamer met luxe half open keuken met Siemens inbouwapparatuur en geniet direct van het adembenemende uitzicht. De eetkamer loopt over in de woonkamer, waardoor de totale living zich strekt over de volledige breedte van het appartement (ruim 14 meter) aan de zuidzijde van het gebouw. Middels twee riante glazen schuifpuien heeft u toegang tot het enorme terras, waar u heerlijk kunt genieten van de zon en het magnifieke uitzicht, met op heldere dagen Utrecht in het zuiden en de kustregio in het westen in het zicht. Het terras heeft inbouw led spots en een buitenkraan. In de technische ruimte bevinden zich de aansluitingen voor wasmachine en droger, WTW alsmede de WKO installatie en boiler. De naastgelegen badkamer is zeer royaal van formaat en heeft een inloopdouche met glazen spatscherm, draingoot, regendouche en separate handdouche, dubbele wastafel met meubels, designradiator, bidet, wandcloset en een toiletdouche. De 2 slaapkamers bieden eveneens een fantastisch uitzicht naar het westen. Het gehele appartement heeft strak gestuukte wanden en plafonds en heeft een harde stenen en drempelloze vloer.
Alternatieve indeling: zoals op de alternatieve plattegronden te zien is, zijn er 3 makkelijk te realiseren alternatieven.
1. Het creëren van een extra slaapkamer (zie plattegrond, alternatief)
2. De andere optie is van 2 slaapkamers, 1 grote maken met een eigen badkamer (zie plattegrond, alternatief 2).
3. Het zou ook mogelijk zijn om hier een combinatie van te maken, bijvoorbeeld de extra badkamer, maar dan met toegang vanuit de gang (variant niet uitgebeeld).

Bijzonderheden
• Woonoppervlakte 150 m².
• Zeer royaal terras van 59 m² toegankelijk vanuit de woon- en eetkamer middels schuifpuien.
• Deze woning heeft een eigen homeshow pagina met meer informatie en documentatie het webadres is
leonardbernsteinstraat86B.nl.
• Het luxe nieuwbouwcomplex “Intermezzo” heeft in de lobby een eigen receptie en conciërgeservice.
• Het gehele complex heeft zowel binnen als buiten en rondom het gebouw camerabewaking.
• 2 slaapkamers, waarbij het creëren van een 3e slaapkamer vrij eenvoudig kan, als ook het realiseren van een 2e badkamer.
• Het appartement heeft een royale plafondhoogte van 2,90 meter.
• Alle wanden en plafonds zijn strak gestuukt.
• Geheel voorzien van harde stenenvloeren met vloerverwarming en vloerkoeling, met na-regeling in de diverse vertrekken.
• Fraaie deuren in stompe uitvoering en hardhouten kozijnen.
• Fantastische locatie in een schitterend exclusief en karakteristiek gebouw.
• Eigen berging in de onderbouw direct tegenover de liften gesitueerd.
• Maandelijkse servicekosten VvE; appartement € 349,84, per parkeerplaats € 57,60 en € 10,- voor de berging.
• Parkeerplaats separaat te koop voor € 65.000,-- en de 2e plaats voor € 75.000,-- en voorzien van Mennekes 22KW
laadstation voor elektrische auto.
• De jaarlijkse canon;
o Voor het appartement bedraagt € 5.059,25 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd
o De canon voor de parkeerplaatsen is afgekocht tot en met 15-11-2064.
o De algemene voorwaarden voor voortdurende erfpacht 2000 zijn van toepassing.
o Verkopers hebben de aanvraag ingediend bij de Gemeente Amsterdam voor een aanbieding van eeuwigdurende
erfpacht onder de gunstige voorwaarden die golden tot eind 2019.
• Openbaar vervoer en uitvalswegen nabij.
• Aanvaarding in overleg.

Notariskeuze aan koper met dien verstande dat het een notaris uit de regio Amsterdam dient te zijn en er een koopovereenkomst door de notaris conform het model Ring Amsterdam zal worden opgesteld.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Van toepassing zijn de NVM-voorwaarden.


ENGLISH TRANSLATION
Beautiful three-room apartment with the possibility for 4 rooms, located on the 14th floor in the iconic residential complex Intermezzo on the Amsterdam Zuidas. This fantastic apartment with a living area of 150 m² has daylight on three sides. On the very spacious and sunny terrace of 59 m², you have complete privacy and a phenomenal view with a sunny location on the south! The house has underfloor heating and underfloor cooling in all rooms, which ensures a pleasant stay temperature on hot summer days. A complete and luxurious Poggenpohl kitchen with Siemens built-in appliances is part of the interior and a private storage room is located in the basement, right across the elevators. Optionally, we offer 2 parking spaces, 1 of which is equipped with an electric charging point.

ABOVE THE CLOUDS THE SKY IS ALWAYS BLUE, so definitely worth a visit!

The location
The Zuidas is international living in a fantastic location that is constantly on the move with a touch of “glamour”! The Zuidas is a dynamic urban area with more and more houses and facilities, such as shops, schools, restaurants, cafés, sports clubs and for your daily shopping you can go to the Albert Heijn, located on the ground floor of your own building.

Everything is well and easily accessible from your apartment. The Amsterdamse Bos, shopping center Groot Gelderlandplein, Beethovenstraat and of course the cozy city center! Everything can be visited quickly by bicycle. A stone`s throw away is Amsterdam Zuid station with super-fast lines and connections to Schiphol, Amsterdam Central Station, Brussels, Frankfurt and even Paris. Line 5 will take you to Amstelveen and the North / South line will take you to the city center of Amsterdam in 7 minutes. By car you are on the A10 ring road in a few minutes via exit S108 and S109.

Layout on the 14th floor: via the central entrance on Leonard Bernsteinstraat with doorbells, videophone and mailboxes you reach the chic lobby and access to the 2 elevators. The reception of the concierge of the Intermezzo building is located on Gustav Mahlerlaan. Your apartment on the 14th floor can be reached via the elevators. You only share this floor with 1 other apartment.

Entrance and welcome in your apartment, hallway with wardrobe, fully tiled toilet room with wall closet and washbasin. You enter the spacious living-/ dining room with luxurious semi-open kitchen with Siemens appliances and immediately enjoy the breathtaking view. The dining room flows into the living room, so that the total living area extends over the full width of the apartment (over 14 meters) on the south side of the building. Through two spacious glass sliding doors you have access to the huge terrace, where you can enjoy the sun and the magnificent view, with Utrecht in the south and the coastal region in the west in sight on clear days. The terrace has recessed LED spots and an outside tap. In the technical room are the connections for washing machine and dryer, heat recovery system and the thermal storage system and boiler. The adjacent bathroom is very generous in size and has a walk-in shower with glass splash screen, drain gutter, rain shower and separate hand shower, double washbasin with furniture, design radiator, bidet, wall closet and a toilet shower. The 2 bedrooms also offer a fantastic view to the west. The entire apartment has tightly plastered walls and ceilings and has a hard stone and barrier-free floor.

Alternative layout: as can be seen on the alternative floor plans, there are 3 easy to implement alternatives.
1. Creating an extra bedroom (see floor plan, alternative)
2. The other option is to make 2 bedrooms, 1 large with its own bathroom (see floor plan, alternative 2)
3. It would also be possible to make a combination of these, for example the extra bathroom, but with access from the hallway (variant not shown).

Particularities
• Living area 150 m².
• Very spacious terrace of 59 m², accessible from the living and dining room through sliding doors.
• This house has its own home show page with more information and documentation. The web address is
leonardbernsteinstraat86B.nl.
• The luxurious new-build complex “Intermezzo” has its own reception and concierge service in the lobby.
• The entire complex has camera surveillance both inside and outside and around the building.
• 2 bedrooms, where creating a 3rd bedroom is quite easy, as well as creating a 2nd bathroom.
• The apartment has a generous ceiling height of 2.90 meters.
• All walls and ceilings are plastered tightly.
• Fully equipped with hard stone floors with underfloor heating and floor cooling, with post-regulation in the various rooms.
• Beautiful doors in blunt design and hardwood frames.
• Fantastic location in a beautiful exclusive and characteristic building.
• Own storage room in the basement located directly across the elevatos.
• Monthly service costs VvE; apartment € 349,84, per parking space € 57,60 and € 10,- for storage.
• Parking space for sale separately for € 65.000,- and the 2nd place for € 75.000,- and equipped with Mennekes 22KW
charging station for electric car.
• The annual ground lease;
o The apartment amounts to € 5.059,25 per year and is indexed annually
o The ground rent for the parking spaces has been bought up to and including 15-11-2064.
o The general terms and conditions for continuous leasehold 2000 apply.
o Sellers have submitted an application to the Municipality of Amsterdam for an offer of
perpetual leasehold under the favorable conditions that applied until the end of 2019.
• Public transport and roads nearby.
• Acceptance in consultation.

Notary choice to buyer, on the understanding that it must be a notary from the Amsterdam region and a purchase agreement will be drawn up by the notary in accordance with the model Ring Amsterdam.

This information has been compiled by us with the necessary care. However, on our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The NVM conditions apply.

Details

Postcode
1082 MR
Type
Foto
Prijs
€ 1.185.000 kosten koper
Status
Verkocht kosten koper
Aantal kamers
3
Woonoppervlakte
150 m²
Grondoppervlakte
Tuin
Zonneterras
Dakterras
nee
Balkon
nee
Garage
Parkeerkelder
Bouwjaar
2017

Foto’s

Route

Contact

Johannes Verhulststraat 63
1071 MT Amsterdam
T 020 575 55 05
info@lunshof.nl

Deel dit object via

Lunshof Amstelveen

Keizer Karelweg 342
1181 RJ Amstelveen
T 020 345 8 345

Lunshof Amsterdam

Johannes Verhulststraat 63
1071 MT Amsterdam
T 020 575 55 05